Oslo mer Oslo - En bydel for alle

Funksjon
Parallelloppdrag; Byutvikling av den gamle veterinærhøgskolen

Oppdragsgiver
Lidstow og Oslo bygg

Sted
Oslo

År
2024

Prosjekter / Mulighetsstudie

Oslo mer Oslo - En bydel for alle

I sangen Suser av gårde sier Lillo Stenberg om byen vi bor i: Hver gate er et eget land – hvert strøk en verdensdel. Sammen med Reiulf Ramstad Arkitekter, Grindaker, Bark og WSP har LPO levert bidraget «Oslo mer Oslo» i parallelloppdraget om Den game veterinærhøyskolen for Oslobygg og Linstow.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Parallelloppdrag; Byutvikling av den gamle veterinærhøgskolen

Oppdragsgiver
Lidstow og Oslo bygg

Sted
Oslo

År
2024

Vårt forslag viser at området kan bli et nytt strøk i Oslo. En ny verdensdel, et nytt nabolag, en by i byen. Hagebyen Lindern kan kompletteres og kobles sammen med Adamstuen. Vi vil bygge videre, med høye arkitektoniske ambisjoner, på det beste av landskap og byarkitektur som vi allerede finner i vår by. Slik blir Oslo blir mer Oslo.

Natur og urbanitet knyttes sammen ved at den konsentrerte byen og bygulvet gir plass for mer natur, parker og hager. Den nye bydelen utvikles på det eksisterende fotavtrykket og får dermed sitt sentrum og tyngdepunkt ved det urbane knutepunktet på Adamstuen. Dette gir en utbygging knyttet til kollektivtransport og til et gatenett som sprer seg i alle retninger i det sentrale Oslo. Med forslaget Oslo mer Oslo skaper vi både mer natur og mer by.

Hvordan få til dette?
Teamet har sett på hvordan man kan bevare det grønne landskapet på eiendommen samtidig som vi oppnår utbygging og fortetting. I tillegg ønsker vi å bevare og bygge videre på den vakre arkitekturen på DGV fra tidlig i forrige århundre. Det omfatter også byggverk og byrom fra den modernistiske perioden, bygningsanlegg med fine proporsjoner, byrom og hageanlegg.

Den Gamle Veterinærhøyskolen (DGV) går fra å være et lukket institusjonsområdet, til å bli en tilgjengelig del av Oslo. Når gjerdene rives, slippes nabolagene inn. De tusen hagers by er en sammenkobling av bynatur og urban identitet. Området blir en bydel der bilen er borte fra gater, plasser og parker, og forflytning skjer med lavt tempo, en bydel med mer bebyggelse og mer natur.

Det urbane området på DGV kan inndeles i to soner. I områdene i syd og i vest, vil gjenbruk, bevaring og påbygg være det viktigste grepet. Feltet som strekker seg fra plassen på Adamstuen til Lindern hageby, innebærer et konsentrert området for nybygg med infrastruktur og logistikk legges under bakkenivå og kan betjene hele det bilfrie DGV.

Ved å etablere en Allmenningen, som går gjennom midtområdet, styrker knutepunktet på Adamstuen, og skaper et sentrum med forbinder på tvers. Allmenningen er ryggraden i bygulvet med utadrettede førsteetasjer og varierte byrom som sikrer at besøkende, beboere og naboer kan strømme gjennom DGV.

Vi gleder oss til å følge med på den videre utviklingen av området. Vi håper hele byen tar godt imot vårt forslag til utvikling og får lyst til at området skal bli slik vår visjon viser.

Prosjektet har vært et samarbeid med: Reiulf Ramstad Arkitekter | Grindaker | BARK | WSP

DGV Flyfoto oppdatert nett Nett DGV Flyfoto eksisterende
Vårt forslag viser at området kan bli et nytt strøk i Oslo. En ny verdensdel, et nytt nabolag, en by i byen. Hagebyen Lindern kan kompletteres og kobles sammen med Adamstuen. Illustrasjon: LPO, Reiulf Ramstad Arkitekter, Grindaker, Bark og WSP.
Det grønne preget i nord og det urbane preget i sør forsterkes og veves bedre sammen. Den biologiske korridoren mellom fjorden og marka repareres der det er brudd i dag. Allmenningen kobler området sammen fra Adamstuen og programmeres tett med åpne og aktive funksjoner i 1.etasjene som gir et rikt indre byliv. Illustrasjoner: LPO, Reiulf Ramstad Arkitekter, Grindaker, Bark og WSP
LPO, Reiulf Ramstad Arkitekter, Grindaker, Bark og WSP
Påkoplingen til Adamstuen. Illustrasjon: LPO, Reiulf Ramstad Arkitekter, Grindaker, Bark og WSP
Transformasjonen av DGV fra institusjon til en by i byen skaper en helhetlig hageby sammen med Lindern. Vårt mål er at denne hagebyen samlet er den nye destinasjonen. Alfabetet finner vi på den gamle Veterinærhøgskolen. Oslo mer Oslo med sin helhet og kontraster er grammatikken. Resultatet er en ny del av byen, en fortelling skapt som et helt nytt kapittel om Oslo: En ny hageby med et urbant sentrum, skapt over en periode på over hundre år. Illustrasjon: LPO, Reiulf Ramstad Arkitekter, Grindaker, Bark og WSP.