Delplan Lia - Millionbyen

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Lokalstyre

Sted
Longyearbyen

År
2020

Prosjekter / Mulighetsstudie

Delplan Lia - Millionbyen

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Lokalstyre

Sted
Longyearbyen

År
2020

Oppriss av Delplan Lia. Illustrasjon: LPO arkitekter
Oversiktsplan over Millionbyen i Delplan Lia. Illustrasjon: LPO arkitekter
Millionbyen. Rivning av Lia 2020 i forgrunnen. Foto: LPO arkitekter