Maskinistboliger fra Svea

Funksjon
Hytte

Oppdragsgiver
Unis, Lokalstyre og privat

Sted
Svea og Longyearbyen

År
2020 - pågående

Prosjekter / Gjennomføring

Maskinistboliger fra Svea

I forbindelse med avslutningen av Sveagruva, skulle tre Maskinistboliger i tre fra 1980-tallet i Svea fjernes. Det var enkelt å se for seg at byggene kunne flyttes og gjenbrukes og det var stor interesse for dem. De ble tildelt til en fastboende privatperson, til Unis studentvelferd og til Lokalstyre som velferdshytte. Maksinistboligene var en trio av ett gult, ett rødt og ett grønt hus, som nå er splittet og spredt til tre ulike plasseringer; to i Sveaområdet og den siste ved Longyearbyen.

Funksjon
Hytte

Oppdragsgiver
Unis, Lokalstyre og privat

Sted
Svea og Longyearbyen

År
2020 - pågående

Maskinistboligene i Svea. Foto: LPO arkitekter
Maskinistboligene i Svea. Foto: LPO arkitekter
En av maskinistboligene under flytting fra Svea til Longyearbyen: Foto: Store Norske
Maskinistbolig som velferdshytte Lokalstyre, Foxdalen. Foto: LPO arkitekter