Telenor Svalbard

Funksjon
Kontor og administrasjonsbygg

Oppdragsgiver
Telenor Svalbard

Sted
Longyearbyen, Svalbard

År
2019 - pågående

Prosjekter / Gjennomføring

Telenor Svalbard

LPO har prosjektert et nytt administrasjonsbygg for Telenor i Longyearbyen. Prosjektet har høy miljøprofil der både energiforbruk og gjenbruk blir vektlagt. I samspillsentreprise har LNSS, Multiconsult, LPO og Telenor funnet fram til gjennomførbart ombruk av kledning og ståldragere fra det forrige Telenor-bygget, stålplater og trevirke fra Svea, og brukt løst inventar fra Telenorbygget på Fornebu.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Kontor og administrasjonsbygg

Oppdragsgiver
Telenor Svalbard

Sted
Longyearbyen, Svalbard

År
2019 - pågående

Telenor drifter telenettet på Svalbard som er en del av øyas kritiske infrastruktur. Gjennom flere år har det vært arbeidet med å få bygget et nytt administrasjonsbygg på Svalbard da det opprinnelige bygget hadde store setningsskader og ble besluttet revet. Administrasjonsbygget inneholder store tekniske arealer knyttet til telenettet, kontorlokaler og støttefunksjoner. Tomten ligger i et kulturminne miljø i Longyearbyen og det er knyttet strenge bestemmelser til området.

Telenor, Nytt Administrasjonsbygg


Telenor hadde et romprogram som skulle tilpasses et nytt bygg samt svært strenge sikkerhetskrav. I tillegg ønsket de å bygge et bygg for fremtiden med høyt fokus på energiforbruk og andre miljøfaktorer.

Gjennom prosessen har det også vært et høyt fokus på gjenbruk av materialer. Bygget som skulle rives ble kartlagt og vurdert for hva som kunne gjenbrukes. I bygget som oppføres blir utvendigpanel fra opprinnelig bygg gjenbrukt som en sponkledning. Stålbjelker fra takkonstruksjonen er blitt til gangbro og stålplater fra gruvedriften i Svea er blitt til vindkryss i bygget. Taket på bygget er kledd med solceller som bidrar til at bygget kan kalle seg et n-zeb bygg (nesten null energi bygg).

Gjenbruk av stålplater innvendig i Telenorbygget. Foto: LPO arkitekter
Stålplater som gjenbruk på Telenorbygget fra Stackern i Lunckefjell. Foto Store Norske
Gjenbruk av stålplater fra gruven i Svea.
Gjenbruk av panel på gavlvegg.
Telenors nye administrasjonsbygg. På grunn av at bygget ligger i kulturminne miljø har det vært tett dialog med Sysselmesteren og Riksantikvaren gjennom prosessen. Foto: LPO arkitekter