Rett Plass – Rett Form

Funksjon
Gjenbruk av bygningsmasse

Oppdragsgiver
LPO (selvinitiert)

Sted
Svalbard / Longyearbyen

År
2019 - pågående

Prosjekter / Mulighetsstudie

Rett Plass – Rett Form

I 2018 ble det klart at avslutningen av gruvedriften i Svea og skredsikringa i Lia kom til å medføre at over hundre bygninger skulle saneres på kort tid. Vi i LPO ble inspirert til å se på bygningene som materialbanker i en framtidsrettet utvikling av Longyearbyen som lokalsamfunn, og byggebransjen generelt. I tre år har vi lokket fram og gjetet ombruksprosjekter, i samarbeid med flere aktører og med tilskudd fra DOGA. Vi har lært mye og gleder oss over å dele erfaringene våre, så vi sammen kan gå videre mot en mer sirkulær byggebransje.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Gjenbruk av bygningsmasse

Oppdragsgiver
LPO (selvinitiert)

Sted
Svalbard / Longyearbyen

År
2019 - pågående

Avslutning i Svea

Sanering i Lia

Elvedansen – ombruk steg for steg


Byggenæringen står for 40 prosent av klimagassutslippene, avfallet, og bruken av energi- og materialressurser. I tillegg står transport av maskiner og materialer til byggeplasser for 25 prosent av tungtransporten i Norge. Hva skal til for a transformasjon og gjenbruk bli førstevalget? Kan byggene rundt oss sees på som materialbanker, med de ressursene de har hvis vi klarer å tenke innovativt, bærekraftig og fremtidsrettet?

LPO har hatt et forhold til Longyearbyen og Svalbard i over 15 år. Siden 2011 har vi hatt en fysisk tilstedeværelse med eget lokalkontor i Longyearbyen. Som arkitekter og beboere på Svalbard anser vi at den lokale identiteten er ekstremt viktig i et samfunn hvor mange har en temporær tilværelse. I dette prosjektet ser vi derfor etter gode eksempler på flytting og gjenbruk av bygg. Flytting og gjenbruk av bygg betyr også ombygging og oppgradering. Prosjektet studerer prinsipper for dette.

Fokuset på sirkulærøkonomi blir sterkere, og Longyearbyen er et velegnet sted for å teste ut idéene i 1:1. Kostnader og utslipp knyttet til transport er store og den sårbare naturen er nær.

Det er mange gode krefter og initiativrike folk i Longyearbyen. Vi har valgt å jobbe med funksjoner som inspirerer oss og som passer godt sammen med gjenbrukstanken. I tillegg er disse funksjonene viktige for å videreutvikle byen vår i en interessant, genuin og bærekraftig retning

Prosjektet har egen facebookgruppe hvor du kan følge nyheter og arrangementer: https://www.facebook.com/groups/RettPlassRettForm/?source_id=160330114112452
Delprosjekter

Kartotek av bygg som skal rives.
Nytenkning av byggekontekst. Fra liner til sirkulær byggepraksis.
Sammenlikning av eksisterende versus foreslått byggepraksis
Prosjektet RPRF startet som et selvinitiert studie av hva vi kan oppnå om vi etablerer en sirkulær byggepraksis på Svalbard. Studiet ble stilt ut på Lompensenteret i 2019. PDFen under viser plansjene som ble stilt ut i sin helhet:

Last ned PDF:
RETT-PLASS-RETT-FORM_utstilling_LPO-arkitekter.pdf (8,215 MB bytes)