Avslutningsplan for Svea gruver

Funksjon
Arealplanlegging og landskapsrestaurering

Oppdragsgiver
Store Norske

Kontakt
Ingvild Sæbu Vatn

Sted
Svea, Svalbard

År
2018 - 2020

Prosjekter / Ferdigstilt

Avslutningsplan for Svea gruver

LPO har i perioden 2018-2020 jobbet med en avslutningsplan for Svea, gruvesamfunnet 45 km sørøst for Longyearbyen på Svalbard. Stedet og landskapet skal etter 100 års gruvedrift tilbakeføres til naturen.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Arealplanlegging og landskapsrestaurering

Oppdragsgiver
Store Norske

Kontakt
Ingvild Sæbu Vatn

Sted
Svea, Svalbard

År
2018 - 2020

I mars 2018 engasjerte Store Norske LPO til å utarbeide en avslutningsplan for Svea gruve med fokus på prosess og et samlende helhetlig resultat.

Svalbardmiljøloven har ikke fastsatt krav til prosess for opprydding etter gruvevirksomheter på Svalbard og det var dermed behov for å gjøre et nybrottsarbeid. LPO var godt rustet til denne jobben med erfaring fra arealplanlegging etter Svalbardmiljøloven, erfaring fra KVU-prosesser fra fastlandet og god lokalkunnskap. For den første delen av arbeidet var det også en fordel at LPO var lokalisert i samme bygg som Store Norske i Longyeabyen som førte til et «terskelfritt» samarbeid.

LPO foreslo en prosess basert på KVU, med stegvis leveranse: 1. kunnskapsplan, 2. scenariobeskrivelse og 3. avslutningsplan. Denne prosessen har sørget for viktige avklaringer underveis og god dialog med myndigheter og mellom fag. Svalbardmiljølovens lovtekst har stort rom for tolking og skjønnsmessig vurdering. Ved å dele prosessen i flere leveranser kunne vi peile oss inn på rett nivå i dialog med Sysselmannen, Miljødirektoratet og Riksantikvaren og få forutsigbarhet og åpenhet i arbeidet.

LPO bidro til vurderinger av hvilke fagfelt som måtte dekkes av rådgivere. Gruppa bestod av faglig sterke og åpne personer fra ulike firmaer. Diskusjonene i gruppa har foregått med utgangspunkt i lang erfaring, stødig faglighet, spydspiss-kompetanse og utfordrende tverrfaglige vurderinger. LPO har bidratt i disse diskusjonene med å stille de «dumme spørsmålene» og med å sette enkeltsituasjoner opp mot helheten og de overordnede prinsippene. Vi har ledet diskusjoner i workshoper med myndighetene tilstede og har fått mye god tilbakemelding på vår måte å arbeide tverrfaglig på.

Det viktigste verktøyet vårt, i tillegg til «dumme spørsmål», er illustrasjon. LPO har gjennom hele prosessen laget illustrasjoner, visualiseringer og kart som har forenklet kommunikasjon og hjulpet til å systematisere og konkretisere problemstillingene vi har kommet opp i. Leveransene våre inneholder mange av disse illustrasjonene, og de har begeistret både oppdragsgiver, fagfolkene og myndighetene.

Dokumentflyt forenklet


LPO har lært mye om prosessledelse, tverrfaglig arbeid, dialog med myndigheter og om det konkrete; sanering, opprydding, kulturminnevern og tilbakeføring av natur og landskap. Ikke minst har vi hatt en svært god tone i prosjektet, og stolthet over å ha fått til dette sammen.

LPOs arkitekter, Ingvild Sæbu Vatn og Anne Sandnes, har samarbeidet med Store Norske for å tilbakeføre Svea
Svea, som ligger 45 km sør for Longyearbyen på Svalbard, har vært et gruvesamfunn gjennom hundre år. Nå er driften avsluttet og over hundre bygg og installasjoner skal saneres.
LPO har fått i oppgave å planlegge oppryddingen av gruvedriften på Svea.
Den kompetansen, på gjenbruk og transformasjon som vi har fått fra dette prosjektet på Svalbard, har vi troen på at vi skal kunne ta med oss inn i fremtiden og til på fastlandet for å bruke i andre prosjekter.