Hilde Lillejord

LPO skal bistå med nytolkning og utvikling av Stiklestad mot 2030

Team LPO er valgt ut til å gjennomføre parallelloppdrag for nytolkning og utforming av Stiklestad som symbolsted, for Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) og Verdal kommune.


Oppdraget handler om å skape et helhetlig konsept for slagstedet og symbolstedet Stiklestad ut fra et formidlingsperspektiv. Viktige elementer vil være plassering og bygningsmessig utforming av ny hovedutstilling, samt oppgradering av eksisterende hovedbygning/kulturhus. Infrastruktur mellom stedets ulike formidlingsarenaer står også sentralt.

Totalt 12 team bestående av ressurspersoner fra flere av landets ledende fagmiljø søkte om å delta. Ut fra disse ble LPO arkitekter og Pir II valgt til gjennomføring av oppdraget.

LPO arkitekter sitt team består av LPO arkitekter, Asplan Viak , Gagarin og DIFK i samarbeid med Bright Norway as og Vill Energi as. LPO arkitekter er et av landets største arkitektkontorer med over 100 ansatte. LPO har solid kompetanse innen prosjektering av komplekse bygg, utvikling av hele museumsanlegg og nytenkende konsepter for utstillinger. Firmaet har vunnet en rekke priser for sine bygg og utstillinger. Sammen med Bright har LPO arbeidet med utstillinger på Maihaugen. LPO, Asplan Viak, DIFK og Vill energi jobber nå sammen med utviklingen av det nye Skrei Kulturarvsenter i Lofoten, som skal formidle historien om lofotfiskets betydning for Norge.

For å gjennomføre en nytolkning og utforming av Stiklestad må man i denne fasen lese, tolke og forstå stedet og historien, i lokal, nasjonal og internasjonal kontekst.

– De sterkeste spor vi kan sette er kanskje de som ikke synes, men som løfter frem og gir rom for flyt og tilstedeværelse. Som arkitekter med over middels engasjement i forhold til ste og historie, er oppgaven en unik mulighet til å forsøke å få fortid, samtid og fremtid i tale, og å nyskape Stiklestad som historisk symbolsted og formidlingsarena, sier Margrethe Friis, en av LPOs arkitekter som vil arbeide med parallelloppdraget.

Parallelloppdrag er en konkurranseform som ofte brukes i stedsutviklingsprosesser. Oppdragsformen gir godt tilfang av ideer og løsningsmuligheter, samtidig som det sikrer medvirkning og dialog mellom bestiller, innleide konsulentteam og samfunnet for øvrig. Målet er at arbeidet skal bidra til videre utvikling av Stiklestad som relevant symbolsted, tankevekkende formidlingsarena og inkluderende møteplass.

– Vi er trygge på at de valgte teamene vil bidra både med verdifulle idéer og til å visualisere utviklingspotensialet for Stiklestad på en tankevekkende og inspirerende måte. Vi gleder oss til veien videre! sier direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Heidi Anett Øvergård Beistad i en pressemelding.

Parallelloppdraget skal ferdigstilles innen mai 2022 og danne grunnlag for konseptvalg for videre utvikling på Stiklestad og resultatet av arbeidet vil bli utstilt på Stiklestad sommeren 2022. Etter endt oppdrag står SNK fritt i å evaluere og velge ut det beste fra teamenes forslag, og sammenfatte dette i et anbefalt utviklingsgrep for Stiklestad.

Stiklestad
Prosjektteamet samlet på befaring på Stiklestad.