BIM

Vår digitale verktøykasse for effektiv design og kommunikasjon

Effektiv bruk av riktige verktøy er viktig i utvikling av god arkitektur og LPO har som strategisk mål å være i forkant av den teknologiske utviklingen på dette feltet. Vi utforsker og utvikler kontinuerlig vår digitale metodikk og har en åpen og nysgjerrig holdning til implementering av ny teknologi som kan bidra til å utvide arkitektfagets horisont og muligheter.

I alle våre prosjekter implementerer og utnytter vi BIM-teknologi som et primært designverktøy. Dette gjør det mulig for oss å samarbeide sømløst på tvers av fagmiljøer, og gi innsyn og åpenhet i prosjekteringen for eksterne interessenter som byggherrer, brukere, rådgivende og utførende. Målet er arkitektonisk design med stor grad av presisjon og effektivitet, som med et minimum av feil, misforståelser og tap av informasjon.

Prosjekteringstegninger av Sommerro.
Prosjekteringstegninger av Sommerro, illustrert i Revit.
Prosjekteringstegninger av Sommerro.
Prosjekteringstegninger av Sommerro, illustrert i Enscape.
Prosjekteringstegninger av Sommerro.
Prosjekteringstegninger av Sommerro, illustrert i Solibri.

Kontakt