Kontorbygg

Design for organisasjonen, mennesket og byen

LPO jobber mye med arbeidsplasser. Vi inspireres av tanken på å skape gode rammer rundt folks arbeidshverdag. Flere og flere av oss tilbringer arbeidsdagen i ulike kontormiljøer og hvordan vi utformer disse arbeidsplassene er av stor betydning.

Bærekraft i kontorprosjekter er et sentralt tema for mange leietakere. Arbeidstakerne og virksomhetene ønsker gode, funksjonelle lokaler som samtidig oppfyller strenge krav til energieffektivitet. Gjennom arealeffektive løsninger, bygningsmessige tilpasninger og et fokus på grønn mobilitet, bidrar våre kontorprosjekter positivt til en bærekraftig utvikling.


Papirbreddenprosjektene har vært viktige for LPO i utvikling av en ny tilnærming til kontorbygg. Papirbredden 2 er et passivhus med spesielt høye krav til isolasjonstykkelser og lufttetthet, tekniske anlegg og varmegjenvinning, men også selve bygningsformen, med åpenhet mot den mindre soleksponerte nordsiden og et optimalisert forhold mellom bygningens areal og ytterflate er viktige bidragsytere til et effektivt og miljøriktig kontorbygg.

I Munkedamsveien 62 har forholdet til tomten, parken og de historiske bygningene, vært styrende for konseptet. Andre faktorer som himmelretningene og solinnstrålingen har også vært avgjørende. Fasaden i glass med gjentagende, men varierte karnapper er med på å fange lyset, samtidig som bygget skjermes mot direkte sol og overoppheting. Karnappene gir kontorbygget et unikt utseende som passer på stedet.