Transformasjon / nytt fra gammelt

Nytt fra gammelt - verdiskapning og bærekraft

Gjenbruk, transformasjon, ombruk, reuse, resirkulering. For tiden brukes mange ord om dette, men de handler alle om det samme: Å gi et eksisterende bygg eller område nytt liv og innhold.

Når et område fraflyttes eller en bygning ikke lenger brukes til det den er bygget for, blir oppgaven for oss arkitekter å se på hvordan kan vi gi området eller bygningen ny verdi gjennom å fylle det med nytt innhold.

Alle bygde strukturer har en verdi i seg selv, det er investert i materialer, infrastruktur og arbeidskraft for å løse en funksjon. Om funksjonen faller bort, vil strukturen fortsatt være funksjonell. Tilpassing til ny bruk kan være en omfattende jobb eller en enkel tilpassing. Dette kalles transformasjon, ombruk og gjenbruk.

LPO har transformert og rehabilitert det gamle broverksted i tegl på Vulkan (opprinnelig bygget i 1908 og 1936) til en moderne mathall.
LPO har transformert og rehabilitert det gamle broverksted i tegl på Vulkan (opprinnelig bygget i 1908 og 1936) til en moderne mathall.

Å kunne kombinere nytt og gammelt har vært et gjennomgående tema i LPOs prosjekter i alle år og vi transformerer både områder og bygninger.

For oss er det viktig å finne potensialet disse områdene og bygningene har og ta verdiene med videre inn i fremtiden. Verdiene kan være alt fra strukturen i det som er bygget og materialer som er brukt til kulturminner og historien om et sted. Å kunne ta vare på alt dette, fortelle det videre og tilrettelegge for ny bruk er vår jobb. Gjenbruk er bærekraftig. Å bygge om i stedet for å bygge nytt gir et lavere forbruk, forbruk av materialer og forbruk av penger. Bærekraft er også å levere noe videre til neste generasjon. Et gjenbrukt bygg eller et transformert område, gir videre noe fra den opprinnelige historien til den nye funksjonen.

## ##

Papirbredden i Drammen, Møllerbyen i Moss og Vulkan er prosjekter som er gjennomført både ivaretar en historie og videreutvikler områder med egen identitet. Nå arbeider vi med nye transformasjonsprosjekter som Harbitz torg, Sommerrokvartalet, Schweigaardsgate 15 og Vervet i Tromsø.

To av LPOs transformasjonsprosjekter har vært med i NIKUs rapport TRANSFORMASJON AV INDUSTRIMILJØER I BY: http://www.noku.no/files/3346/...

Referanseprosjekter

Kontakt