Møllebyen

Funksjon
Høgskolesenter, bibliotek og kino

Oppdragsgiver
Mossemøllen Eiendom as

Sted
Moss

År
2002

Prosjekter / Ferdigstilt

Møllebyen

De gamle kornmøllene i Moss ligger sentralt i byen, langs elven under Mossefossen. Området som nå kalles Møllebyen består av bygninger fra ca 1850-1930. Med en visjon om å bevare og revitalisere bydelen ved å skape en publikumsrettet møteplass for kunnskap og kultur, har området gjennomgått total rehabilitering. Etter omlag 40 års forfall framstår Møllebyen idag som et unikt historisk bymiljø - der nye virksomheter er etablert i de gamle husene og nye bygg med framtidsrettede kunnskapsmiljøer er flyttet inn på brann og rivningstomter.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Høgskolesenter, bibliotek og kino

Oppdragsgiver
Mossemøllen Eiendom as

Sted
Moss

År
2002

Møllebyen i Moss ble ferdigstilt i 2002 og har senere fått stor oppmerksomhet. Prosjektet fikk Statens byggeskikkpris i 2004, Moss bys pris for god byarkitektur og Moss bys pris for god byggeskikk i 2003. I 2005 bestemte Riksantikvaren seg for å bruke prosjektet som referanseprosjekt for transformasjon og fortetting i eksisterende byområder.

Prosjektets visjon var å bevare og revitalisere den gamle bydelen ved å skape en publikumsrettet møteplass for kunnskap og kultur og integrere ny arkitektur i gammel kontekst. Bibliotek, bymuseum og kinoanlegg er samlokalisert i eksisterende bygninger, mens et nytt bygg rommer høyskolesenter. Gjennom proporsjonering og orientering av høyskolebygget, valg av formelementer og materialer (zink, tegl, aluminium) er det lagt vekt på at nybyggene skal vise ærbødighet og bidra til positiv synliggjøring av de historiske bygningene og tilliggende industrianlegg. Sundby arkitekter as og Berg & Dyring landskapsarkitekter as har også vært involvert i prosjektet.