Utdanning, forskning og helse

Arkitektur for de viktige oppgavene samfunnet skal løses i fellesskap

LPO er forankret i en sterk ide om fellesskapets verdi. Demokratisk tilnærming, velferdstankegang, bærekraft og sosialt ansvar utgjør viktige elementer i vår måte å tenke arkitektur på.

Derfor er også bygg for fellesskapet - bygg for barns lek og læring, for menneskers utdannelse og forskning, for eldre og pleietrengende og for samfunnsbærende institusjoner viktige og meningsfulle oppdrag for oss. LPO tegner barnehager, forskningslaboratorier, utdanningsbygg og helsebygg. Vi tror at god arkitektur bidrar til å skape engasjement, inspirasjon og tilhørighet. God arkitektur skal tjene et større gode, bidra til å bygge bedre samfunn og bedre løsninger for fellesskapet.

Undervisning og kultur i Drammen

I Drammen har vi gjennom denne innfallsvinkelen skapt nye og levende rom og byforbindelser ved transformasjonen av Union papirfabrikk til Papirbredden, bygg for undervisning, næring og kultur. Byggene huser USN, Universitetet i Søraust-Noreg, Drammen bibliotek, oppstartbedrifter og viktige næringslivsaktører. Et prisbelønnet bygningsanlegg og byprosjekt.

Forskning på Svalbard

På Svalbard har vi utviklet verdens nordligste passivhusprosjekt; Ny Ålesund geodetiske jordobservatorium som spiller en nøkkelrolle i et globalt forskningsprosjekt, som kartlegger bevegelser på jordoverflaten og som bidrar til en mer nøyaktig klimaovervåking på planeten vår gjennom krysspeiling av kvasarer langt ute i verdensrommet. Et prosjekt med ekstrem klimapåkjenning og med ekstreme krav til nøyaktighet.


Referanseprosjekter

Kontakt