Papirbredden

Funksjon
Kontor, bibliotek og undervisning

Oppdragsgiver
Papirbredden EIendom

Kontakt
Ørjan Høyer-Farstad

Sted
Drammen

År
2006 - 2019

Prosjekter / Ferdigstilt

Papirbredden

LPO vant i samarbeid med Kristine Jensens tegnestue (Århus) konkurransen om ny kunnskapspark i Drammen med prosjektforslaget “Drammen United”. Anlegget ligger der gamle Union fabrikker lå, med nærhet til Strømsø, byens rekreasjonsområder, elva og bysentrum. Folkebibliotek, høyskolebibliotek og fylkesbibliotek sammen med Høyskolen i Sørøstnorge og BI dannet utgangspunktet for Kunnskapsparken. Første byggetrinn stod ferdig desember 2006. Gjennom Drammensbiblioteket og Papirbredden Karrieresenter er kunnskapsparken blitt en inkluderende møteplass åpen for hele befolkningen.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Kontor, bibliotek og undervisning

Oppdragsgiver
Papirbredden EIendom

Kontakt
Ørjan Høyer-Farstad

Sted
Drammen

År
2006 - 2019

LPOs konkurransegrep var å etablere et bygulv – den blå plass – som kunne gi rom for en etappevis utbygging. Bygulvet er nå ferdigstilt og består av et sammenhengende granittgulv – inne og ute. Utomhus framstår anlegget som noe unikt, med egenutviklede elementer som sykkelstativ, lamper og benker. Anlegget er realisert med en enkel materialpalett bestående av naturstein, aluminium, glass og alle beslag i patinert zink. Samlet utgjør hele Papirbredden med de tre bygningene og parkeringskjeller ca. 50 000 m2.

Papirbredden 1

Bygningen er utformet med regulære etasjer som omslutter et høyt atrium. Mot dette atriet er auditorier og andre spesialfunksjoner samlet i en sylindrisk hovedform med referanse til de gamle industrisiloene på plassen utenfor. I tillegg til disse siloene er det opprinnelige «Hollenderiet» rehabilitert som del av det nye biblioteket. Hele anlegget står på «Den Blå plass» som både binder det sammen og ivaretar en kontinuitet fra byen, gjennom den nye bygningen og ut til elva. Prosjektet er utviklet med stor rasjonalitet og gjennomført på svært kort tid. Papirbredden 1 ble åpnet i 2007 og inneholder høgskole, Norges første sambibliotek og innovasjonsbedrifter.

Papirbredden 2 og 3

Byggetrinn 2 og 3 er idémessig utviklet samtidig, og har fått et samlet utrykk med skråstilte fasader mot nord og syd. Nordfasaden på Papirbredden 3 er skråstilt og gir de beste forutsetninger for et arbeidsmiljø med optimale dagslysforhold, hvor det ikke er behov for solavskjerming. Fasadeløsninger er utviklet i tett samarbeid med byggherre, rådgivere og totalentreprenør, hvor en har søkt en enkel og uttrykksfull løsning som samtidig ivaretar tekniske utfordringer. LPO har i tett samarbeid med Husbanken og Entra, utviklet en moderne arbeidsplass med særlig fokus på universell utforming og robuste og fleksible rammer. Som deltakere i FutureBuilt har Husbanken og Papirbredden Eiendom (Entra) hatt felles målsetning knyttet til miljø- og energiambisjoner samt høy arkitektonisk kvalitet. Gjennom åpne, arealeffektive, funksjonelle og fleksible arkitektoniske løsninger, er bygget tilrettelagt for et godt arbeidsmiljø og samvirke mellom de forskjellige leietakerne. Synliggjøring, sosialisering og skjerming er viktige faktorer som er ivaretatt i hele bygget, hvor det er tilrettelagt for ulike brukerkulturer og arbeidsformer.

Foto: TLauluten
Papirbredden ligger langs Drammenselven med sin helt unike fasade i glass og stål, og huser en stor variasjon av leietaker innen kunnskap og utdanning. Foto: Tove Lauluten
Foto: Torbjørn Tandberg
Foto: Torbjørn Tandberg
Foto: Torbjørn Tandberg
Papirbredden 1 var første byggetrinn, og ble offisielt åpnet 2. mars 2007. Byggets glassfasade som vender mot elven er et uttrykk for den åpenheten og mangfoldet man ønsket at skulle huses av bygget. Bygget rommer både høyskole, bibliotek, cafe samt ulike næringsaktører. Foto: Torbjørn Tandberg
Papirbredden 2 var byggetrinn nummer to på Papirbredden. Bygget er et Futurebuilt-prosjekt, og holder passivhusstandard samt oppnår energiklasse A. Bygget er godt tilrettelagt for miljøvennlig transport med sykkelparkering med egen inngang og garderobe i kjelleren. Foto: Tove Lauluten
Trapperom i Papirbredden 2. Foto: Tove Lauluten
Papirbredden 3 er (foreløpig) siste byggetrinn på Papirbredden, og ble ferdigstilt høsten 2015. Bygget byr på det beste av hva man forventer av en moderne arbeidsplass, med fleksibilitet, smarte løsninger og et særlig fokus på universell utforming.
Papirbredden 3.
Papirbredden, Drammen - flyfoto
Papirbredden, Drammen. Foto: Torbjørn Tandberg