Hilde Lillejord

På påler over Oslo

LPO har vunnet et nytt parallelloppdrag der vi har sett på mulighetene for å bygge boliger i en bratt skogbevoksts skrent i Grefsenåsen på oppdrag for Birk & Co AS i samarbeid med Daimyo Eiendom AS.

Forslaget vårt inneholder smale, lette, terrasserte bygningsvolumer i tre. Ved å plassere bebyggelsen på søyler, over eksisterende terreng, blir skogbunn med røtter og vegetasjon lite berørt. Primærkonstruksjonene i tre møter terrenget i punkter med smekre stålforbindelser gyst ned i fjellgrunnen. Dette grepet medfører minimalt med sprengning og masseforflytning og bygningsvolumene plasseres slik at det er mulig å bevare flest mulig av de store trærne på eiendommen. Bygningsanleggets utearealer etableres på takflater, på lette plattformer over terrenget og på naturlige avsatser i terrengformasjonen.

Snitt Lachmannsvei

28 meter fra topp til tå

– Vi er kjempespente på dette samarbeidsprosjektet med LPO. Tomten har hele 28 høydemeter fra topp til tå, og den nær sagt umulige oppgaven var å få til en mest mulig miljøvennlig og ydmyk fortetting uten å ta ut masse fjell. Av de tre forslagene som lå på bordet, følte vi at LPO klarte det umulige oppdraget med å forme et prosjekt som glir fint inn i terrenget, og som både gir et svært lavt masseuttak og gjør overvannshåndtering til en lek, sier Olav Birkenes, daglig leder i Birk & Co.

Tre bygg i tre

Posjektet er tredelt. I den bratte, vestvendte skråningen er to terrasserte bygningsvolum vinklet i forhold til hverandre, for å følge landskapet og terrengets naturlige formasjon. Bevaring av trær og bunnvegetasjonen og gode utsiktsforhold har vært viktige premisser for formgivingen.

Mot Lachmanns vei foreslås et frittliggende hus, som skal inneholde fellesfunksjoner for beboerne, og «det er ønskelig å utvikle husets program gjennom en medvirkningsprosess».

– Huset kan fylles med fellesfunksjoner som tåler å være eksponert mot veien, som festlokale og treningsrom, mens badstue og badebasseng kan danne en velværeavdeling med spektakulær utsikt over byen. Taket har også mulighet for takterrasse.

– Et slikt hus vil gi beboerene verdifulle bokvaliteter utover egen bolig, påpeker Bente Kleven, en av arkitektene i LPO som har arbeidet frem prosjektet.

De 19 boligene skal bæres av tresøyler og trediagonaler (avstivninger) som forankres i fjellet. Det forutsettes ingen betongfundamenter i skråningen under leilighetene, men kun boring av hull i fjellet.

Luftig og privat

Terrasseringen av bebyggelsen bidrar til at alle boligene får romslige private takterrasserliker og gode sol- og utsiktsforhold. Prosjektet tilbyr en miks av leiligheter fra mindre over ett plan til større over to plan, hvor man får en rekkehusfølelse. Bebyggelsen er plassert på de bratteste delene av tomten, slik at tomtens flateste partier frigis til felles uteoppholdsareal for beboerne med tilgang til skogen, og med plattformer blant trærne med fantastisk utsikt over byen.

De høye trærne som bevares på eiendommen vil fungere som et grønt filter mellom foreslått bygningsstruktur og naboeiendommene. En relativt mørk trekledning av den terrasserte bebyggelsen omgitt av et eviggrønt filter av nåletrær sikrer en ydmyk visuell fremtoning av boliganlegget i den grønne Grefsenskråningen.

– Prosjektet ligger nå til ute på saksinnsyn hos PBE og sammen med Birk & Co ønsker vi at dette skal bli et FutureBuilt-prosjekt, sier Kleven som håper på en snarlig oppstart av arbeid med regulering og forprosjekt.

Bratt: Tomten, som i dag kun er bebygget med et hus på platået mot Lachmannsvei, faller bratt ned mot Kurveien. Visualisering: LPO
Bratt: Tomten, som i dag kun er bebygget med et hus på platået mot Lachmannsvei, faller bratt ned mot Kurveien. Visualisering: LPO
Spektakulær utsikt: Fellesbygget kan fylles med funksjoner som tåler å være eksponert mot veien, som festlokale og treningsrom, mens badstue og badebasseng kan danne en velværeavdeling med spektakulær utsikt over byen. Visualisering: LPO
Bevaring av trær og bunnvegetasjonen og gode utsiktsforhold har vært viktige premisser for formgivingen av prosjektet i Lachmannsvei. Visualisering: LPO
Adkomst til hver bolig skjer via en skråheis eller en hovedtrapp som følger terreng. Gående og syklende når trapp/heis via øvre gårdsrom, mens bilister ankommer via parkeringsanlegg på planet under. Visualisering: LPO
Massivtre. I utgangspunktet er det tenkt dekker, vegger og tak av massivtre (60-80 mm tykt). Dekkene legges på limtredragere som bæres av søyler eller vegger. Visualisering: LPO