Hilde Lillejord

MUNCH er nominert til en av fem kandidater til Årets bygg

Siden 2010 har LPO jobbet sammen med estudioHerreros i en felles prosjekteringskontrakt med Oslo kommune med å videreutvikle konkurranseprosjektet Lambda via skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt oppfølging av prosessen under bygging frem til åpning av museet høsten 2021. Nå er kulturbygget nominert som en av fem kandidater til Årets Bygg 2021.

På reisen gjennom det høye rommet kan man oppleve fortellinger om, eller konstellasjoner av Edvard Munchs eller andre kunstneres verk. Foto: LPO arkitekter

Nye MUNCH er formgitt etter ideen om et vertikalt museum der det tilrettelegges for en oppadstigende reise fra adkomstfoajeen på havnefrontens gulv, med sine kulturelle, kommersielle og gastronomiske tilbud, til toppetasjenes frie utsyn fra takterrasser, restaurant og bar. På reisen gjennom det høye rommet kan man oppleve fortellinger om, eller konstellasjoner av Edvard Munchs eller andre kunstneres verk. Mellom ulike kunstopplevelser tilbys vide utsyn over fjorden og bylandskapet. De besøkende gis i tillegg innsyn, via store glassfelt, til konserveringsatelierer, -verksteder og spesialtilpassede arbeidsrom som også har funnet sin plass i den vertikale bygningsstrukturen. Disse viktige og sentrale museumsfunksjonene er flettet inn på ulike etasjeplan mellom utstillingsetasjene. To viktige fortrinn ved denne organiseringen; De besøkende gis mulighet for mange avslappende kunstpauser på tilrettelagte mezzaninplan i nær tilknytning til utstillingsrommene. Samtidig kan nødvendig etablering og vedlikehold av enkelte utstillinger og teknisk infrastruktur betjenes med direkte tilgang fra tårnbygningens sentrale kjerne uten å forstyrre de besøkendes kunstopplevelser.

MUNCH-fasadenes bølgeformede ytre sjikt, gjennomført i resirkulert aluminium, er ikke bare et viktig solavskjermende klimatiltak foran store arealer med sikkerhetsglass, og høyisolerte betongvegger, men også et forsøk på å gi den nye museumsbygningen en egenartet karakter der aluminiumsplatenes ulike perforeringsgrad sammen med ulike daglysforhold, forsiktig ornamenterer den karakteristiske bygningskroppen.


Les om de andre nominerte byggeprosjektene her: https://www.bygg.no/her-er-de-...

MUNCH-fasadenes bølgeformede ytre sjikt er både et viktig solavskjermende klimatiltak, men også et forsøk på å gi den nye museumsbygningen en egenartet karakter der ulik perforeringsgrad sammen med ulike daglysforhold, er med på å definere bygningens form. Foto: LPO arkitekter