Hilde Lillejord

Vekst og styrket lederskap for LPO

2022 ble et svært godt år for LPO arkitekter med spennende arkitektoppgaver og lønnsom vekst på 30 % økning i omsetningen, til over 160 millioner.

Daglig leder Christian N. Madsen forklarer det gode resultatet for det 40 år gamle arkitektkontoret med en blanding av solid arkitektur fra tidligfase til god gjennomføring av prosjekter, sterkere prosjektstyring og vekst i antall ansatte.

– Vi har ansatt 22 nye arkitekter i løpet av 2022 og til nå, og LPO er nå over 120 ansatte fordelt på de tre lokasjonene Oslo, Lillehammer og Longyearbyen. I tillegg kommer Favn LPO i Bergen med sine 7 ansatte.

Også lønnsomhetsmessig forbedret LPO sine resultater betydelig i 2022. Resultatet før skatt økte fra rundt et nullresultat i 2021 til 20,1 millioner i 2022.

Som en del av denne LPO-veksten, trer Øystein Sjøstrand, Anne Sandnes og Pirill Steinslien inn i ledelsen av kontoret for å styrke det strategiske arbeidet i organisasjonen. Sammen skal lederteamet arbeide for at LPO fortsetter med å utvikle arkitektur som løser komplekse og sammensatte oppgaver med høy arkitektonisk kvalitet på en måte som gagner samfunn, økonomi og miljø.

– Jeg er veldig fornøyd med å få disse tre ved min side, sier Christian N. Madsen, daglig leder i LPO, som kan fortelle at de tre, har arbeidet på LPO i flere år.

– I tillegg til tung erfaring, sterk fagkompetanse og kreativitet, tilfører disse tre også nye perspektiver, endringskraft og energi inn i arbeidet vi er i gang med, sier Madsen.

Øystein Sjøstrand har lang erfaring som prosjekterende arkitekt og gruppeleder på LPO og har vært partner siden 2008. Gjennom sin 20 år lange karriere, har Øystein vært prosjektansvarlig for en rekke store og komplekse prosjekter, som Sommerrokvartalet med hotell og nye leilighetsbygg.

– Øystein er en meget dyktig prosjektleder, ikke minst i gjennomføringsfasen av prosjektene. Hans imponerende evne til å tilegne seg oversikt og samle trådene i store, sammensatte team, gjør ham spesielt godt egnet til å ta den strategiske ledelsen for gjennomføringsprosjekter.

Anne Sandnes har en solid plankompetanse og vil være strategisk leder for nettopp dette fagfeltet. I tillegg skal Anne lede LPOs satsingsområde innenfor innovasjon og bærekraft.

– Anne er en dreven arkitekt med bred erfaring fra byutviklingsprosjekter til naturrestaurering på CV-en. Hun tilfører viktige arkitekturperspektiver og er brennende opptatt av miljø og samfunnsansvarlig arkitektur, trekker Madsen frem.

Pirill Stensilen har vært HR-ansvarlig i LPO siden 2015 og skal lede satsingsområdet innenfor administrasjon og medarbeidere. I sin nye rolle skal han få jobbe mer strategisk i utviklingen av medarbeidere og kunnskapen de besitter.

– Med det nye ledelsesteamet på plass er vi bedre rustet til å følge opp medarbeidere og kunder, og vil være godt rigget til å fortsatt levere solide prosjekter for våre kunder og samfunnet, samt til å utvikle LPO videre. Jeg gleder meg til fortsettelsen, avslutter Madsen.

LPO arkitekter har rundt 300 aktive prosjekter over hele Norge, og jobber for øyeblikket med prosjekter som Vervet i Tromsø, Skrei temapark i Lofoten, masterplan og transformasjon av Fornebu lufthavn og utvikling av Lilleakerbyen mellom Oslo og Bærum.