C6 i Bjørvika

Funksjon
Bolig, service, kultur og kontor

Oppdragsgiver
Oslo S Utvikling og HAV Eiendom

Kontakt
Synnøve Avsnes Sæle

Sted
Oslo

År
2016 - Pågående

Prosjekter / Planforslag

C6 i Bjørvika

Sammen med A-lab og SLA Norge utvikler LPO et planforslag for C6 på oppdrag for Oslo S Utvikling og HAV Eiendom.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig, service, kultur og kontor

Oppdragsgiver
Oslo S Utvikling og HAV Eiendom

Kontakt
Synnøve Avsnes Sæle

Sted
Oslo

År
2016 - Pågående

C6 feltene ligger mellom høy, tett by i Bjørvika og lavere bebyggelse i Gamlebyen. Bygningsvolumene på prosjektet tilpasser seg omkringliggende størrelser og høyder samtidig som det skaper en variasjon innenfor et samlet arkitektonisk språk. Den nye bebyggelsen skal bidra til utviklingen av et nytt byområde med ulike funksjoner og sikre en god sammenheng mellom Bjørvikas nybygg i vest og den historiske bebyggelsen i øst. I tillegg skal utviklingen sørge for en god sammenheng mellom byrommene i Bispegata, Middelalderparken og grøntarealet foran Ladegården.

En destinasjon i byen

Ambisjonen for C6 er å tilføre Bjørvika og Oslo nytt innhold og opplevelser. Den sentrale plasseringen og eksponeringen av tomta legger opp til å lage en destinasjon i seg selv. Utviklingen av C6 vil aktivisere, binde sammen og tilgjengeliggjøre byen. C6 skal inneholde forretning, servering, kultur, kontor og boliger, et program som vil aktivisere området gjennom hele døgnet. Planforslaget legger boliger i forkant av kvartalet, med svært gode solforhold og spektakulær utsikt mot Middelalderparken og fjorden.

Deler av prosjektet inkluderer et innvendig, allment tilgjengelig byrom. Det innvendige bygulvet skal ha fleksibilitet til å romme stor variasjon av aktiviteter. Det er tenkt et sambruk mellom publikumsfunksjonene på bakkeplan og kontorfunksjonene i resten av bebyggelsen. Langs Bispegata er det tilrettelagt for et bredt tilbud av kultur, forretning og serveringsteder. Serveringsstedene vil ha områder for uteservering i sol og kontakt med Middelalderparken.

Det totale arealet for prosjektet er 55 600 m2.

Hjørnet av kontorbygg vendt mot øst. Visualisering: LPO
Hjørnet av kontorbygg vendt mot øst. Visualisering: LPO
C6 fra Dronning Eufemies gate. Visualisering: LPO
C6 fra Dronning Eufemies gate. Visualisering: LPO
C6 og Bjørvika sett fra Skatt øst. Visualisering: LPO
C6 og Bjørvika sett fra Skatt øst. Visualisering: LPO
Visualisering: LPO
Visualisering: LPO