C6 i Bjørvika

Funksjon
Bolig, kontor og utadrettet program som restauranter, barer, kino, butikker og treningssenter

Oppdragsgiver
Oslo S Utvikling

Kontakt
Synnøve Avsnes Sæle

Sted
Oslo

År
2016 - Pågående

Prosjekter / Planforslag

C6 i Bjørvika

På oppdrag for Oslo S Utvikling (OSU), har LPO i samarbeid med A-Lab og SLA, videreutviklet prosjektet for C6-tomten i Bispegata. Basert på innspillene fra forrige høring, er det nye prosjektet redusert i høyde og omfang. Bebyggelsen er utformet med en henvisning til tidstypisk arkitektur, med materialer og ornamentering, som bidrar til å binde sammen fortid og fremtid. Prosjektet består av fem bygg som sammen danner et kvartal. Bebyggelsen har et tydelig og vakkert fondmotiv mot Middelalderparken som skal underbygge historiefortellingen til Ladegården og Barokkhagen, med en nedtrapping av høyder mot Barcode i vest og Ladegården i øst.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig, kontor og utadrettet program som restauranter, barer, kino, butikker og treningssenter

Oppdragsgiver
Oslo S Utvikling

Kontakt
Synnøve Avsnes Sæle

Sted
Oslo

År
2016 - Pågående

C6 feltene ligger mellom høy, tett by i Bjørvika og lavere bebyggelse i Gamlebyen. Bygningsvolumene på prosjektet tilpasser seg omkringliggende størrelser og høyder samtidig som det skaper en variasjon innenfor et samlet arkitektonisk språk. Den nye bebyggelsen skal bidra til utviklingen av et nytt byområde med ulike funksjoner og sikre en god sammenheng mellom Bjørvikas nybygg i vest og den historiske bebyggelsen i øst. I tillegg skal utviklingen sørge for en god sammenheng mellom byrommene i Bispegata, Middelalderparken og grøntarealet foran Ladegården.

En destinasjon i byen

Ambisjonen for C6 er å tilføre Bjørvika og Oslo nytt innhold og opplevelser. Den sentrale plasseringen og eksponeringen av tomta legger opp til å lage en destinasjon i seg selv. Utviklingen av C6 vil aktivisere, binde sammen og tilgjengeliggjøre byen. C6 skal inneholde forretning, servering, kultur, kontor og boliger, et program som vil aktivisere området gjennom hele døgnet. Planforslaget legger boliger i forkant av kvartalet, med svært gode solforhold og spektakulær utsikt mot Middelalderparken og fjorden.

Planforslaget sikrer hele fem torg som vil være åpne for alle. Torgene skal være bilfrie og skape byrom med variert tilbud som møteplasser, kulturtilbud, serveringssteder og handel.

På bakkeplan vil det bli satt av god plass til barn og unge og til kulturformidling. Målet er å etablere flere lavterskeltilbud som skiller seg fra de mer kommersielle strøkene i området.

Det er tenkt et sambruk mellom publikumsfunksjonene på bakkeplan og kontorfunksjonene i resten av bebyggelsen. Langs Bispegata er det tilrettelagt for et bredt tilbud av kultur, forretning og serveringsteder. Serveringsstedene vil ha områder for uteservering i sol og kontakt med Middelalderparken.

Prosjektet består av fem bygg som sammen danner et kvartal. Bebyggelsen har et tydelig og vakkert fondmotiv mot Middelalderparken som skal underbygge historiefortellingen til Ladegården og Barokkhagen, med en tydelig nedtrapping av høyder mot Barcode i vest og Ladegården i øst. De to første etasjene har bueganger, direkte inspirert av buegangene i Ladegården.

Det totale arealet for prosjektet er 44 300 kvadratmeter.

C6 fra Middelalderparken. Visualisering: LPO/A-Lab/SLA
C6 fra Middelalderparken. Visualisering: LPO
C6 fra Bispegata. Visualisering:  LPO/A-Lab/SLA
C6 fra Bispegata. Visualisering: LPO/A-Lab/SLA
Gårdsrom. Visualisering: LPO/A-Lab/SLA
Gårdsrom. Visualisering: LPO/A-Lab/SLA
C6 og Bjørvika sett fra Skatt øst. Visualisering: LPO/A-Lab/SLA
C6 og Bjørvika sett fra Skatt øst. Visualisering: LPO/A-Lab/SLA
C6 fra Dronning Eufemias gate. Visualisering:  LPO/A-Lab/SLA
C6 fra Dronning Eufemias gate. Visualisering: LPO/A-Lab/SLA
C6. Visualisering:  LPO/A-Lab/SLA
C6. Visualisering: LPO/A-Lab/SLA
Illustrasjonsplan for første etasje. LPO/A-Lab/SLA