Lilleakerveien 4F

Funksjon
Kontor- og næringsbygg

Oppdragsgiver
Mustad Eiendom

Kontakt
Kristin E. B. Askgaard

Sted
Lilleaker

År
2021 - pågående

Prosjekter / Forprosjekt

Lilleakerveien 4F

LPO arkitekter har på oppdrag fra Mustad Eiendom tegnet et nytt kontorbygg på sydspissen av Lilleakerbyen. Bygget har en historisk forankring til stedets industrihistorie, tilbyr en rikholdig opplevelse på bakkeplan og skal utføres i rene og varige materialer. Prosjektet har høye bærekraftsambisjoner med mål om BREEAM Outstanding, og en levetid på 150 år. Tomtens umiddelbare nærhet til Lysakerelven legger til rette for en frodig elvepark som nærmeste nabo.

Funksjon
Kontor- og næringsbygg

Oppdragsgiver
Mustad Eiendom

Kontakt
Kristin E. B. Askgaard

Sted
Lilleaker

År
2021 - pågående

Illustrasjon: LPO arkitekter
Illustrasjon: LPO arkitekter
Kontorbygget blir liggende tett på Lysaker stasjon som er landets tredje største kollektivknutepunkt, og prosjektet inkluderer i tillegg 330 sykkelplasser under tak. Illustrasjon: LPO arkitekter

Kontakt