Lilleakerveien 4F

Funksjon
Kontor- og næringsbygg

Oppdragsgiver
Mustad Eiendom

Kontakt
Kristin E. B. Askgaard

Sted
Lilleaker

År
2021 - pågående

Prosjekter / Forprosjekt

Lilleakerveien 4F

LPO arkitekter har på oppdrag fra Mustad Eiendom tegnet et nytt kontorbygg, Lilleakerveien 4F, et nybygg på ca. 20 000m2 og er det første prosjektet som gjennomføres i forbindelse med utvikling av Lilleakerbyen. Bygget har en historisk forankring til stedets industrihistorie, tilbyr en rikholdig opplevelse på bakkeplan og skal utføres i rene og varige materialer. Prosjektet har høye bærekraftsambisjoner med mål om BREEAM Outstanding, og en levetid på 150 år. Tomtens umiddelbare nærhet til Lysakerelven legger til rette for en frodig elvepark som nærmeste nabo.

Funksjon
Kontor- og næringsbygg

Oppdragsgiver
Mustad Eiendom

Kontakt
Kristin E. B. Askgaard

Sted
Lilleaker

År
2021 - pågående

Illustrasjon: LPO arkitekter

Sammen med Mustad Eiendom utvikler LPO Lilleakerbyen til et helhetlig byområde med bolig, handel, servering og arbeidsplasser. Ambisjonene er høye, det vektlegges et bærekraftig perspektiv i den kommende utviklingen, det søkes bort fra nåværende næringspark og mot en levende bydel. Det skal skapes et aktivt bygulv der alle fasader er åpne og inviterende. Bygulvsaktiviteten skal skli sømløst mellom inne og ute, det skal tilrettelegges for åpne og attraktive publikumsarealer.

Miljøaspekt
Lilleakerveien 4F er en markør for bærekraft og toneangivende for resten av Lilleakerbyen og prosjektets målsetting er at byggets levetid skal være på minst 150 år! Det har vært omfattende innovasjon innen temaer som bærekonstruksjoner, ventilasjonssystemer og materialvalg (e-slab). Konstruksjonssystemet skal være miljøvennlig og energisparende, det skal tilrettelegges for et grønt og energiproduserende taklandskap. Det skal prosjekteres med høykvalitetsmaterialer i både konstruksjon, fasader og interiører, og det skal velges robuste, rene og demonterbare materialer. Prosjektet må ha fleksibilitet til å tåle mange ulike program og leietakere, og norske produkter og gjenbruk skal prioriteres. Mustad jobber også innovativt med å anlegge sjøvann som energiløsning.

Prosjektet skal sertifiseres gjennom BREEAM-NOR Outstanding versjon 6.0. Prosjektet har som ambisjon å gi tilbake til omgivelsene og har sosial bærekraft og delingsøkonomi høyt på prioriteringslisten.

Aktuell leietaker i Lilleakerveien 4EF krever streng sikkerhet. Prosjektet har derfor vært utviklet med sikringsrådgiving basert på standarder NS5832 og NS5834 – beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger.

Illustrasjon: LPO arkitekter
Kontorbygget blir liggende tett på Lysaker stasjon som er landets tredje største kollektivknutepunkt, og prosjektet inkluderer i tillegg 330 sykkelplasser under tak. Illustrasjon: LPO arkitekter

Kontakt