Hilde Lillejord

LPO styrker sin teknologisatsning

LPO styrker sin satsing på digital teknologi og innovasjon med to strategiske nyansettelser som vil være viktige medspillere for LPOs digitalteam.

Asbjørn Meenu


Meenu, som opprinnelig kommer fra India, har bakgrunn som BIM-koordinator for internasjonale arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer, blant annet i amerikanske Bechtel Group Inc. hvor hun bl.a. har vært ansvarlig for implementering av BIM-rutiner i store prosjektorganisasjoner og komplekse BIM-prosjekter. I LPO vil hun være ansvarlig for utvikling og implementering av BIM-rutiner og arbeidsmetodikk og for intern kompetanseutvikling.

Asbjørn er sivilarkitekt med stor interesse for parametrisk modellering og visuell programmering. Han jobber på LPOs Lillehammerkontor, men i tillegg til å være en lokal ressurs i LPOs innlandsprosjekter vil styrke LPOs satsning på parametrisk modellering og generativ optimalisering.

På LPOs hovedkontor i Rosenborggata sitter daglig leder i LPO, Tom Sletner. Han sier at koronasituasjonen ikke legger noen demper på digitalsatsningen til LPO.

– LPO jobber med store og komplekse prosjekter. Vi setter store krav til oss selv og har innovative oppdragsgivere som forventer at vi er ledende innenfor bruk av BIM-verktøy og digital prosjektutvikling.

Den digitale satsingen er likevel ikke noe som er nytt for LPO. I lang tid har dette vært et satsingsområde for bedriften, men det er nå de positive effektene kommer til syne, noe både arbeidsplassen, prosjektene og oppdragsgiverne våre drar nytte av mener Sletner.

– Kontoret vårt vokser og er utvidet med nye lokalkontorer, og vi har også jobbet oss inn på nye fagområder, som for eksempel infrastruktur. Meenus solide erfaring fra koordinering og BIM-ledelse av tverrfaglige teams og utvikling av kompetanse i store prosjektkonstellasjoner, er ekstremt verdifull for oss, og vi anser ansettelsen som en sterk drivkraft for hele vår BIM-utvikling.

Gjennom å bygge opp dynamiske system og parameterstyrte modeller kan arkitektene på LPO jobbe mer effektivt med store datamengder og gjøre løpende evalueringer av mange alternative løsninger som hjelper oss å navigere mot optimale stedsspesifikke løsninger. Fra venstre: Daglig leder i LPO, Tom Sletner, studerer de parametriske modellene som Sophia Keivanlo og Meenu Gupta arbeider på. Foto: LPO

Digital hverdag

Sophia Keivanlo, leder av implementeringen av datadrevet og generativ design ved LPO, er glad for å kunne styrke teamet ytterligere.

– Parametrisk modellering og generativ design er kraftige og viktige tilskudd til vår allerede velutrustede digitale verktøykasse. Vi anvender verktøyene på tre hovedområder; tidligfaseprosjektering, klima/bærekraft og optimalisering av designprosesser. Gjennom å bygge opp dynamiske system og parameterstyrte modeller kan vi jobbe mer effektivt med store datamengder og gjøre løpende evalueringer av mange alternative løsninger som hjelper oss å navigere mot optimale stedsspesifikke løsninger.

Sophia viser til hvordan LPOs arktiske prosjekter for eksempel har fått testet ut måter å gjøre vind- og snødriftsmodellering på. Disse kan arkitektene nå begynne å bringe inn i «vanlige» prosjekter og på byplannivå med å bruke visuell programmering og koding aktivt i forbindelse med utforming av fasader og volumer.

Hun forklarer videre at arkitektene på LPO til enhver tid gjør sitt ytterste for å oppnå bærekraftig, økonomisk og sosial byutvikling og arkitektur.

– Gjennom å kombinere arkitektens kunnskap og intuisjon med en enorm analytisk evne, kan vi fortsette å utfordre oss selv, og bidra med robuste og tilpasningsdyktige løsninger i et samfunn som er i stadig forandring. Bruk av parametri og programmering gir oss også muligheter til å automatisere og effektivisere prosesser inne i tegneprogrammene vi bruker, prosesser som ellers medfører tidkrevende manuelt arbeid med potensiale for manuelle feil. Asbjørn kommer inn med erfaringer, meninger og kompetanse fra for eksempel parametrisk bromodellering og datadrevet design som både kompletterer og beriker vårt utviklingsmiljø.

Tom Sletner trekker frem hvordan korona-situasjonen tydelig har vist viktigheten av å være god på bruk av digitale samarbeidsformer og hvordan fokus på digital kompetanse er viktig for å holde effektiviteten oppe i vanskelige perioder.

– Vi var godt rigget med linjer og verktøy for at alle kunne jobbe på hjemmekontor da nedstengningen av samfunnet satte inn ettersom LPO allerede hadde bygget opp profesjonell og trygg digital infrastruktur som konsekvens av opprettelsen av våre mange lokal- og prosjektkontorer, samt våre mange prosjekter med ekstremt høye sikkerhetskrav. Dermed kunne vi jobbe tilnærmet som tidligere i denne perioden, og opplevde endog en resultatmessig økning i effektivitet og produktivitet gjennom denne første fasen. Vi ønsker å fortsette å bore i hvordan vi kan effektivisere, utvikle og profesjonalisere digitale prosesser på kontoret og i det arbeidet vil LPO Digital vil være en viktig aktør, både for oss og våre oppdragsgivere.

Arkitektene i LPO bruker BIM for kollisjonkontroll og mengdeberegninger i komplekse prosjekter som Sommero til tverrfaglig koordinering. I denne modellen ser vi hvordan IFC fagmodeller fra andre konsulenter er satt sammen med ARk-modell.
Arkitektene i LPO bruker BIM for kollisjonkontroll og mengdeberegninger i komplekse prosjekter som Sommero til tverrfaglig koordinering. I denne modellen ser vi hvordan IFC fagmodeller fra andre konsulenter er satt sammen med Ark-modell.