Kvartal 1, Lillestrøm

Funksjon
Bibliotek, kulturskole og kontor

Oppdragsgiver
Kvartal 1 as v/ Rolf Holm

Kontakt
Kristin E. B. Askgaard

Sted
Lillestrøm

År
2017 - 2022

Prosjekter / Ferdigstilt

Kvartal 1, Lillestrøm

LPO har prosjektert og ferdigstilt to nye bygg like ved tog- og busstasjonen i Lillestrøm. De har fått navnene EKKO og INTRO, og inneholder nytt bibliotek, kontorarealer samt kulturskole og forestillingssal.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bibliotek, kulturskole og kontor

Oppdragsgiver
Kvartal 1 as v/ Rolf Holm

Kontakt
Kristin E. B. Askgaard

Sted
Lillestrøm

År
2017 - 2022

Prosjektet inneholder ny bebyggelse i to volumer som danner en passasje og ny inngang til Byparken mot øst. Byggene styrker kulturkvartalet som helhet og inneholder kontor, bibliotek og kulturskole.

EKKO, som står for Entreprenørskap – Kunnskap – Kultur – Oppdagelse, vil bli godt synlig i bybildet og for alle som ferdes med tog og buss. Lillestrøm Bibliotek vil holde til i plan 1, 2 og 3, mens resten av etasjene vil bli kontorer. Kontorarealene i EKKO skal inneha BREEAM Excellent miljøsertifisering.

INTRO står for INTROduksjon til kulturen og skal huse Lillestrøm kulturskole og Lillestrøm Kultursenter med bl.a. øvingslokaler, danserom og en flott konsertsal. Intro skal være et spennende og myldrende sted der unge fra Lillestrøm og omegn skal få boltre seg innen musikk, dans, teater og kunsthåndverk.

Mellombygget binder Ekko og Intro sammen. Den lave paviljongen blir fellesområde og samlingssted for Ekko og Intro, med både foaje, kafé og takhage.

Kulturkvartalet som helhet er et unikt prosjekt som vil gi Lillestrøm en ny urbanitet. Den offentlige byparken er gitt stor verdi i planforslaget, og god plass på bakken. Parken, som nøhetta landskap prosjekterer, er en viktig byfunksjon som samler og skaper en felles identitet for kvartalet og en viktig forbindelse mellom knutepunktet og byen forøvrig.

Foto: LPO arkitekter
Det er jobbet mye med å sette sammen en helhetlig farge- og materialpalett for å skape en varm og inviterende palett som skal henge sammen mellom ute og inne. Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Fasaden på INTRO er i Corten. Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter