Hilde Lillejord

Hva kan barn lære om arkitektur på en uke?

Mye skulle det vise seg da LPO arrangerte arkitekturkurs for barne- og ungdomsskoleelever i Bærum, – en fin måte å få formidle arkitektur på og som forhåpentligvis kan skape større forståelse og interesse for faget, sier Camilla Falkenberg Erikstad, en av LPOs sommerskoleinstruktører.

For å forstå størrelser og forhold brukte elevene sin egen kropp som måleinstrument. Foto: LPO arkitekter

Det skisses med kull og blyanter på tykt tegnepapir i kunst- og håndverksalen på Ramstad skole. Konsentrerte elever myser opp mot stolene som står stablet oppå hverandre foran seg mens de forsøker å gjenskape det negative rommet mellom dem.

Å undervise barn i arkitektur er ikke noe arkitektene på LPO får gjøre ofte, og for Camilla var dette første gang.

– Det har vært både spennende og utfordrende å arbeide med faget på denne måten, men jeg er overrasket over hvor dedikerte og ivrige barna har vært. Det tok litt tid før de klarte å løsrive seg, mange av dem er jo vant med at det man lager og tegner skal være pent, men etter noen abstraheringsøvelser forstod de at det handler om så mye mer, som å oppfatte og tolke form, rom, lys og materialitet.

Alexander Tunby Rosseland var en av de andre arkitektene fra LPO som underviste på Sommerskolen. Han syntes det var spennende å se hvordan elevene koplet erfaring fra spillverden til kurset.

– Noen av barna hadde foreldre eller andre i familien som var arkitekter og hadde kjennskap til faget gjennom dem, men alle hadde forhold til arkitektur gjennom dataspill som Minecraft, Blocks og Fortnite. Mange av dem hadde bygget mye visuelt før de kom på kurset så de hadde på en måte en erfaring og interesse for det å bygge. Det var veldig gøy å se hvordan de implementerte denne kunnskapen inn i oppgavene våre.

I tillegg til å tegneøvelser, har elevene fått muligheten til å utforske ulike materialer som for eksempel tre, gips, og plast for å bli kjent med de ulike egenskapene disse materialene har og hvordan de kan brukes, enten sammen eller hver for seg.

Parallelt med de tekniske øvelsene fikk barna i oppgave å bygge hver sin modell av et bygg tilpasset et konkret dyr med sine spesielle egenskaper. For å svare på denne oppgaven har elevene måtte gjøre research for å kunne identifisere hvilke behov som må dekkes for at dette dyret kan leve trygt og godt med tanke på plass, lys og andre forhold.

– Bygging av modell var nok det elevene syntes var aller morsomst. Her viste flere av elevene stor forståelse for konstruksjon, rom, farge og taktilitet. Alle valgte ulike dyr og vi fikk derfor stor variasjon i modellene, noe som var veldig gøy å se, sier Camilla.

Ingunn Bremnes Stubdal har vært rektor for Sommerskolen i Bærum forteller at responsen har vært veldig positiv.

– I spørreundersøkelsen for elever og foreldre som vi utførte i etterkant av kusene svarte 90 % at de var svært fornøyd. Det vil jeg kalle en suksess, sier rektoren som er veldig fornøyd med at administrasjonen – og kursholderne, har klart å arrangere noe så stort og nytt på rekordtid.

Rektoren forteller at det i løpet av sommeren har vært litt i overkant av 2000 elever fordelt på 69 ulike kurs.

– Vi valgte å arrangere arkitekturkurs var fordi det svarte veldig bra på det som var formålet med sommerskolen; nemlig at barna får lære noe nytt, samtidig som de får være kreative og en del av et fellesskap.

Mens solen sender sylskarpe stråler inn vinduene og gradestokken for lengst har krøpet opp over 25 grader utenfor, gjøres det klart for vernissasje i klasserommet. Tegninger henges opp på veggen og modeller stilles ut mens pappkrus fylles med kald Mozell.

– Jeg tror det er kjempeviktig å gi en større forståelse for arkitekturfaget, også i ung alder, sier Camilla som håper at hun skal få muligheten til å gjøre dette igjen neste sommer.

I løpet av en en uke var det stor produksjon av både tegninger og modeller. Foto: LPO arkitekter
Gjennom bygging av sin egen modell fikk elevene stor forståelse for konstruksjon, rom, farge og taktilitet. Foto: LPO arkitekter
Alt elevene produserte i løpet av kurset ble stilt ut og hengt opp. Foto: LPO arkitekter