Harbitz torg

Funksjon
Kontor og næring

Oppdragsgiver
Møller Eiendom

Kontakt
Arvid R. Ruud

Sted
Oslo

År
2012-2020

Prosjekter / Ferdigstilt

Harbitz torg

LPO startet arbeidet med prosjektet i Harbitzalléen i 2012 med å omregulere eiendommen som i sin tid var produksjonslokaler for Apothekernes Laboratorium. Prosjektet er del av fortettingsstrategien på Skøyen. Reguleringsplanen legger opp til 60.000 m2 BRA nytt byutviklingsareal med blanding av bolig, næring og offentlige formål (skole). LPO prosjekterer kontorbygget og næringslokalene, MAKE arkitekter tegner boligene.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Kontor og næring

Oppdragsgiver
Møller Eiendom

Kontakt
Arvid R. Ruud

Sted
Oslo

År
2012-2020

I 2016 ble fabrikkbygningene revet for å klargjøre tomten for 320 leiligheter og et kontorbygg på elleve etasjer. Av den opprinnelige bygningsmassen står deler av Laboratoriet igjen, dette bygget har vært sentralt ved utforming og planlegging av det nye anlegget.

Utearealene er utarbeidet av Grindaker landskapsarkitekter. Foto Damian Heinisch
Utearealene er utarbeidet av Grindaker landskapsarkitekter. Foto Damian Heinisch

Delprosjekter