Harbitz regulering

Funksjon

Oppdragsgiver
Møller eiendom

Sted
Skøyen

År
2012 - 2015

Prosjekter / Ferdigstilt

Harbitz regulering

LPO arkitekter valgt som arkitekt til detaljreguleringsplan med KU for Harbitzalleen på Hoff/Skøyen etter et parallelloppdrag utført i 2012.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon

Oppdragsgiver
Møller eiendom

Sted
Skøyen

År
2012 - 2015

Området som er en tidligere industrieiendom ligger i et stasjonsnært og utpekt som fortettingsområde i Oslo. Planområdet er på ca. 26,5 daa og planforslaget består av til sammen 60.000 m2 BRA nytt byutviklingsareal med blanding av bolig og næring.

Sentrale tema i prosjektutviklingen er bevaring av deler av eldre industribebyggelse, tilpassing til tilliggende bolig og næringsarealer, tilretteleggelse for offentlige rom og tilgjengelighet gjennom området samt gode uteoppholdsarealer for boligene.

Illustrasjon over planområdet. LPO arkitekter