Hilde Lillejord

Nye praktikanter på LPO

LPO har fått tre nye praktikanter som skal arbeide på vårt hovedkontor i Rosenborggata i et år før de fortsetter studiene sine. I løpet av dette året skal praktikantene ta del i alle prosjektfaser og få mulighet til å jobbe med ulike typer prosjekter og størrelse.

Dette årets praktikanter har alle tre fullført bachelorstudier i arkitektur og håper et år på LPO vil bidra til en bedre forståelse for faget og hvordan prosessen fra ide til ferdig resultat fungerer i praksis.

22 år gamle Mahnoor Razzaq (foran til venstre i bildet) har også fullført bachelor i arkitektur; ett år ved NTNU og to år ved AHO. Hun interesserer seg for miljø og bærekraft, da dette er en viktig del av fremtidens arkitektur.

– Jeg hadde hørt mye fint om LPO fra tidligere praktikanter, og fikk et veldig godt inntrykk da jeg kom på besøk da det er vennlige folk i store luftige lokaler. Jeg håper jeg vil i løpet av dette året få en bedre forståelse for hva jobben innebærer og å finne ut mer om hva jeg interesserer meg for.

Trygg Sigbjørn Østhagen Hamar (27) og Synne Einevoll Heggernæs (24) har begge fullført sin Bachelor fra Det Kongelige Akademi i København i arkitektur. Trygg , som sitter bak til høyre i bidet, ved institutt for bygningskunst og design og Synne, ytterst til høyre, ved institutt for bygningskunst og kultur.

Synne valgte å søke om praksisplass på LPO da hun hadde hørt fine ting om LPO både faglig og sosialt.

– Det virker som at det er gode muligheter som praktikant å få prøvd ut litt forskjellig; både i arbeidet med ulike prosjekter som varierer i skala, og som befinner seg i ulike faser, og generelt finne ut av sin egen måte å bruke sin kunnskap i praksis, sier Synne som syntes det er interessant å arbeide med kulturarv og møtet mellom bygning, by og landskap.

– Jeg søkte jobb hos LPO fordi de er et stort kontor med godt rykte som lager mange prosjekter med et bredt spekter i størrelse og omfang. Jeg ønsker å fordype meg og dyppe føttene i de forskjellige mulige oppgavene jeg kan hjelpe med for å se hva slags type arkitektur jeg vil jobbe med i fremtiden, sier Trygg.

Han har et ønske om å lage god arkitektur for mennesker som er flott å se på og behagelig å være inne i og rundt, med bærekraftige løsninger i sentrum.

– For meg er møtet mellom arkitektur, natur, kultur og kunst noe jeg syns er viktig og interessant.

– I løpet av dette året håper jeg at jeg får se hvordan den kreative prosessen blir til virkelighet, samt observere hvordan forskjellige folk jobber og løser oppgaver. Jeg håper jeg lærer bedre å jobbe raskere, mer effektivt og spesifikt, slik at jeg kan se dypere på flere områder i prosessen og fremtidige prosjekter, sier Trygg.

LPO har lang tradisjon med å ansette praktikanter, som regel med kontrakter på ett år. Noen ganger får studentene også mulighet til å fortsette å arbeide deltid vedsiden av masterstudiene sine. Emanuel Reich (bak til venstre i bildet), som var praktikant frem til sommeren, har fått mulighet til å fortsette å arbeide en dag i uken vedsiden av masterstudiet.

– Det gir meg en mulighet til å ha kontakt med arbeidslivet parallelt med studiet, noe jeg verdsetter både på grunn av læring, men selvsagt også økonomisk sier Emanuel som fullfører sin master ved Chalmers Tekniska högskola i Gøteborg.