Hilde Lillejord

Verket som endrer Moss

Det gamle industriområde langs Mosseelven har blitt Verket, en ny bydel med en miks av boliger, næring, kultur og havnefront. Prosjektet er nå en av seks nominerte byplanprosjekter som er nominert til BOBY-prisen.

Flyfoto nett


Da papirfabrikken Peterson & Sønn i 2012 ble nedlagt så Höegh Eiendom en mulighet til å utvikle den gamle industritomten til en ny bydel med attraktiv beliggenhet inntil Moss sentrum. Prosjektet har så langt blitt en suksess for Mosseregionen og er nå nominert til konkurransen for beste byplanprosjekt som arrangeres av Norsk bolig og byplanforening BOBY hvert annet år.

– Vi ønsket å lage et urbant prosjekt i en småby med et sentrum som holdt på å sovne bort, forteller Jan Erik Kristiansen, direktør forretningsområde i Höegh Eiendom. For å få til det, var det viktig å etablere en miks av boliger, kultur- og næringslokaler sammen med gode offentlige torg, parker og møteplasser for beboere, men også for resten av byens innbyggere.

Med fjorden som nærmeste nabo har Moss en unik beliggenhet og over 50 badeplasser, men hittil ingen ordentlig sjøpromenade. Derfor har ett av Höegh Eiendoms viktigste mål i utviklingen av denne bydelen vært å etablere en skikkelig sjøpromenade.

– Dette skal vi nå få til gjennom byggetrinnet Verket brygge som nå nylig fikk godkjent rammetillatelse, sier Kristiansen. Prosjektet, som utvikles i samarbeid med LPO arkitekter, inneholder 51 leiligheter fordelt på tre bygg pluss et hotell med en offentlig sjøpromenade i forkant.

I alle de tre leilighetsbyggene er det satt av næringsarealer i førsteetasje for å legge til rette for et urbant liv langs promenaden. Det skal også etableres en park med bystrand i forlengelse av promenaden foran hotellet.

Arkitektonisk diversifisering

For å sikre at området ikke skal bli utviklet for monotont og ensartet, er tre forskjellige arkitektteam valgt for å få en ulik tilnærming og stil på de forskjellige byggetrinnene:

  • Mad og A-lab tegnet boligprosjektet Støperiet og næringsbygget Ankers Hus som var første byggetrinn langs elven
  • LPO arkitekter og Lund Hagem utvikler sjøfronten som inkluderer boliger med næring på bakkeplan, samt et hotell med strandpromenade.
  • Aart og Transborder er i gang med å regulere det sydvestlige området som omfatter boliger og byrom på til sammen 16.000 kvadratmeter.

I tillegg har Asplan Viak laget reguleringsplanen for hele området, og Lala Tøyen hatt ansvaret for masterplan av byrom og landskap.

En ny bydel med historie og identitet


Foto: Mads Engh Juel

Det har jobbet og bodd folk på Verket gjennom flere hundre år, og viktige deler av nasjonens røtter finnes her.

– For å bevare mest mulig av områdets identitet er deler av den gamle papirfabrikkens bygningsmasse gjenbrukt og transformert til nye funksjoner som nå rommer en ny barne- og ungdomsskole, Verket scene og et kontorbygg for bl.a. Co-Working, forklarer Kristiansen. I tillegg til de gamle fabrikkbyggene som er bevart, er 20 små arbeiderboliger rehabilitert og fungerer som utleieboliger i den nye bydelen som også har høye miljøambisjoner.

– Alle næringsbygg og hotellet skal bygges for å tilfredsstille Bream-sertifisering og vi holder på å få på plass en varmesentral med fjernvarme fra sjøen. I tillegg tilrettelegger vi for solcelle på flere byggingstak til oppvarming og elektrisitet, sier Kristiansen

Ferdig utviklet vil Verket romme ca. 2000 nye boliger, sjøpromenade med småbåthavn og gjestebrygge, hotell, næring- og kulturbygg.

Verket brygge prosjekteres av LPO arkitekter og inneholder 51 leiligheter fordelt på tre bygg pluss et hotell med en offentlig sjøpromenade i forkant. Illustrasjon: Eve images/Höegh Eiendom
Mad og A-lab tegnet boligprosjektet Støperiet og næringsbygget Ankers Hus som var Verkets første byggetrinn langs Mosseelven. Illustrasjon: Lala Tøyen
Ferdig utviklet vil Verket romme ca. 2000 nye boliger, sjøpromenade med småbåthavn og gjestebrygge, hotell, næring- og kulturbygg. Illustrasjon: Eve images/Höegh Eiendom

For mer informasjon om Verket: https://lpo.no/prosjekter/verket-moss