Hilde Lillejord

LPO Svalbard, verdens nordligste arkitektkontor, er ti år!

LPO arkitekter har det eneste privatdrevne arkitektkontoret på Svalbard og holder til i Longyearbyen. I år feirer vi ti års tilstedeværelse på den arktiske øygruppen.

Lokalkontoret skaper lokalt engasjement - som prosjektet Rett Plass Rett form. Denne illustrasjonen er fra "Folk om Longyearbyen", kunnskapsgrunnlag for videre samfunnsutvikling som ble til en utstilling.

– Det begynte med at to av arkitektene våre, Arvid R. Ruud og Ingvild Sæbu Vatn ønsket å flytte til Svalbard og jobbe der av ulike grunner. Ganske raskt forstod de at det lå en forretningsmulighet for et arkitektkontor lokalt her. Denne ideen så jeg umiddelbart som en fantastisk mulighet for LPO og svarte: Ja! Hvis Longyearbyen skal være en by, så må den har et arkitektkontor! 26. august 2011 ble kontoret innviet, forteller Lars Haukeland som var styreleder for LPO den gang.

Første prosjekt for LPO Svalbard var Gruve 3 som bestod i å transformere en nedlagt gruve i Longyearbyen til en besøksgruve, på oppdrag for Store Norske. I tiden som fulgte fortsatte flere prosjekter å strømme til arkitektene på Svalbard. Nå, ti år etter kontoroppstart er det tre faste ansatte på LPOs Svalbardkontor som hver dag løser et bredt spekter av oppgaver, både smått og stort. Svalbardkontoret er en faglig spydspiss for LPO gjennom selvinitierte og lokalt funderte prosjekter som Rett Plass Rett Form og FOSSIL. LPO har også vunnet flere store parallelloppdrag etter intensive, kreative samarbeidsøkter på svalbardkontoret i mørketida, en oppskrift som har gitt suksess.

– Det at vi er godt etablert her i Longyearbyen betyr mye for oss som er opptatt av og ønsker å arbeide med utviklingen av nordområdene fra innsiden. Vi har opparbeidet oss en helt spesiell ekspertise innen arktisk prosjektering og planlegging med spesifikk kunnskap omkring materialbruk, klimatilpasning, logistikk og svalbardpolitikk og samarbeider med aktørene her. Vi brenner for gjenbruk, sosial bærekraft og stedsidentitet og jobber tverrfaglig med samarbeid som utgangspunkt. Dette engasjementet og ikke minst tilstedeværelsen her gjør at vi blir en attraktiv samarbeidspartner her på Svalbard og ellers i Nord-Norge, sier Ingvild som er kontorleder på LPO Svalbard.

Fra utstillingsåpningen av "Folk om Longyearbyen", et tverrfaglig samarbeid, på Torget i Longyearbyen.
I dag har LPO kontor på Lompensenteret, sentralt plassert i Longyearbyen.
Et utvalg av LPOs Svalbard-prosjekter. Fra øverst til venstre: Svalbard Museum, Svea gruver, Fossil. Nede til venstre: Ruskidom og Geodetiske jordobservatorium.