Hilde Lillejord

Plan- og bygningsetaten sier ja til påbygg av Oslo Spektrum

Siden 2016 har LPO arbeidet med en utvidelse av Oslo Spektrum på oppdrag for Norges Varemesse som ønsker å tilby flere og større kultur- og konferanseopplevelser. Nå har Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefalt planforslaget på 108 meter som nå blir sendt rådhuset til politisk behandling.

Fasaden mot Oslo Plaza skal være åpen og lede inn til kafeer og andre tilbud. I bakgrunnen Posthuset som er like høyt som det planlagte tårnet. Illustrasjon: LPO arkitekter

LPOs arkitekt Lars Haukeland, som var med å utvikle Oslo Spektrum for 40 år siden, har vært involvert i det pågående prosjektet og er begeistret over å omsider nærme seg målet. Å få saken behandlet politisk, ser han som en stor milepæl.

– Det vil bli Oslos nye signalbygg, sier Haukeland som forklarer at planforslaget vil bevare det meste av den ikoniske fasaden på det eksisterende bygget, men vil tilføre en ny front og tårnbebyggelse i glass.

– Intensjonen er at første etasje skal samspille med Sonja Henies plass samt at plassen og foajeen skal bli et sammenhengende bygulv. Hjørnet mot Lybekkergata vil aktiviseres og slik bidra til økt byliv i området. De nederste glassfasadene skal tilføre lys og liv til området, også ut mot Vaterlandsparken, forklarer den erfarne arkitekten.

Etablering av kongressalen innebærer en utkraging over Sonja Henies plass. Utkragingen ligger i god høyde over plassen og danner et overdekket inngangsparti.

– Høyhuset er slankt med en toppavslutning som er avsmalet og bearbeidet for å bidra til et samlende og helhetlig uttrykk for høyhusene i området. Planforslaget sikrer et nytt høyhus med en utforming i høy kvalitet, variasjon og fargebruk. Planen er at høyhuset kan bidra til å styrke sentrum av Oslo og synligjøre Oslo Spektrum som en viktig fellesfunksjon for befolkningen, akkurat som var intensjonen for Oslo Spektrum da vi tegnet den på 80-tallet.

At høyhuset også er utformet i glass, gir en kontrast til den lavere kongressdelen, samtidig som det tar opp i seg elementer og fargebruk fra byhallens fasader. Fasaden skal få en rikhet, en variasjon og en fargebruk som kan bidra til at området får et arkitektonisk og kvalitetsmessig løft.

Avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i PBE sier til Aftenposten at prosjektet blir et høyhus som markerer en viktig bymessig funksjon og tilbud i sentrum. Han begrunner valget for at det er akkurat her Oslo skal strekke seg høyest med at dette er byens desidert største kollektivknutepunkt og at det er stedet som egner seg best for høy utnyttelse. Også i høyden.

Han mener også kvaliteten på prosjektet, rent estetisk ser ut til å bli høy, og at det er på bakgrunn av disse forholdene samlet at PBE anbefaler forslaget.

Relaterte saker: https://www.lpo.no/prosjekter/...

Slik vil nybygget se ut sett fra Vaterlandsparken. Tårnet vil bli drøyt 108 meter – like høyt som Oslo Plaza. Illustrasjon: LPO arkitekter