Hilde Lillejord

Maihaugens nye hovedutstilling Impulser er åpnet

Torsdag 22. oktober åpnet Dronning Sonja Maihaugens nye faste hovedutstilling Impulser. Siden 2017 har LPO arkitekter jobbet med utstillingsprosjektet som har resultert i en innholdsrik samling bestående av mer enn 1000 av museets flotteste kulturskatter vist fram med topp moderne utstillingsteknologi i en nyrenovert utstillingsfløy i Maihaugens hovedbygning.

Foto: Arnfinn Skinlo, Gudbrandsdølen Dagningen.

Utstillingen Impulser viser kulturskatter fra Norge med inspirasjon fra hele verden. Det gjennomgående temaet er impulser og kontakt over landegrenser.

Gudbrandsdalen og innlandet har ofte blitt karakterisert som områder med lite kontakt med utenomverdenen, og hvor folk i liten grad fikk impulser utenfra. Maihaugens samling tegner et annet bilde.

Inspirasjon fra verden

Både i tekstiler og i treskurd ser vi påvirkningen utenfra, for eksempel i rike akantusskjæringer eller silkebrokader og rutaliv.

Impulsene har kommet til oss enten ved at folk har krysset grenser, eller gjennom handel og import. Her inspirerte de til særegne uttrykk i møte med bygdehåndverkerne, tolkningen til lokale kunstnere og hvilke materialer de hadde tilgang til.

Påvirkningen gikk på tilsvarende måte ut av regionen gjennom eksport av varer og ideer.

Fra folkekunst til verdens eldste revolver

Maihaugens nye hovedutstilling viser skattene fra museets samling, og noen viktige gjenstander er lånt inn fra andre museer.

Utstillingen spenner bredt: Fra 1700-tallets folkekunst i Gudbrandsdalen til våpen fra Skottetoget i 1612, fra staslige sleder til lekebiler, fra middelalderes kirkekunst til 1900-tallets Lunde-møbler, fra drakt og billedvev til verdens eldste revolver og fra Maldonis lirekasse til familien Moes figurteater.

Foto: Jørgen Damskau , Bright Norway AS

Nye skatter

Mange av kulturskattene har ikke vært vist for publikum på mange år, og noen har aldri vært stilt ut tidligere.

Flere av gjenstandene i utstillingen regnes som rotnorske. Nå retter museet blikket ut i verden og ser hvordan Maihaugens samling og livet i Gudbrandsdalen kan forstås i et internasjonalt perspektiv.

Varer som kom til Europa i forbindelse med de ostindiske handelsrutene på 1700-tallet, fant også vegen til vår region. Treskurd og folkekunst i Skjåk var påvirket av kunstnerisk utsmykking i Sør-Europa. Eksotiske krydder og frukt fant vegen til de mest velståendes bord. Kvinner og menn kunne pynte seg med silke og fløyel fra sentrale deler av England og Frankrike. Håndverkere vandret nordover og brakte med seg kunnskap.

Ny attraksjon på Lillehammer

Impulser er den største utstillingssatsingen på Maihaugen siden 1994 og dekker nærmere 800 kvadratmeter. Utstillingen er bygget i den nyrenoverte fløyen i hovedbygningen på Maihaugen som i mange år huset utstillingen “De gamle verksteder”. LPO arkitekter har arbeidet med prosjektet siden 2017 og har sørget for at gjenstandene kan vises fram på en måte som oppfyller de strenge kravene til klima og sikringsforhold ved hjelp av moderne utstillingsteknologi.

Tilsammen koster utstillingen over 30 millioner kroner, og museet har fått støtte fra flere store bidragsytere.

Foto: Jørgen Damskau , Bright Norway AS
Foto: Jørgen Damskau , Bright Norway AS
Alt monteringsarbeid på tre, metall og glass er levert av Bright Norway AS. Foto: Jørgen Damskau , Bright Norway AS
Foto: Bright Norway AS

Relaterte saker:

https://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=185574&sek=26939

https://lpo.no/prosjekter/maihaugen-utstilling