Sverdrupskvartalet

Funksjon
Hotell, boliger og næring/kontor

Oppdragsgiver
Base og Aton

Kontakt
Andreas Kalstveit

Sted
Stavanger

År
2019 - pågåande

Prosjekter / Planforslag

Sverdrupskvartalet

LPO er i gang med å transformere den gamle industritomten i Sverdrups gate sentralt i Stavanger til et pulserende og flerfunksjonelt by- og boligområde.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Hotell, boliger og næring/kontor

Oppdragsgiver
Base og Aton

Kontakt
Andreas Kalstveit

Sted
Stavanger

År
2019 - pågåande

I 2019 utførte LPO et parallelloppdrag med utgangspunkt i å transformere den gamle industritomten i Sverdrups gate i Stavanger til et pulserende og flerfunksjonelt by- og boligområde. Ved å fylle tomten med et mangfold av funksjoner og å tilrettelegge for å få aktiviteten ut mot gatene, stimulerer man til et urbant byrom med byliv hele døgnet, noe som vil være identitetsskapende og bidra til godt naboskap.

Prosjektet omfatter bolig- kontor og næring i 1-8 (9) etasjer med en utadrettet førsteetasje, samt en allment tilgjengelig bilfri indre gate som skal fungere som en naturlig møteplass for folk i nærområdet og for besøkende. Utnyttelsen er på totalt ca. 20 000 kvm (unntatt parkering under terreng) med ca. 40 % boliger.

Boligbebyggelse, bokvalitet og uteoppholdsareal

Totalt foreslås rundt 8500 kvm bolig, noe som vil gi ca. 100 boliger i varierte størrelser. Alle leiligheter vil få private uteoppholdsarealer, balkong og mark- eller takterrasse. Over den lave næringsdelen foreslås et stort felles uteareal. Arealet er stort og sammenhengende og kan tilrettelegges for ulik type lek og opphold for ulike aldersgrupper, og kan kobles direkte til boligene over den indre bygaten.

Sverdrupskvartalet er nå i gang med en skisse- og reguleringsfase, der uttrykk og materialitet kan bli endret. Reguleringsarbeidet planlegges å være ferdig om et år, med gjennomføring fra 22-27.

Flere pågående bolig- og byutviklingsprosjekter:

https://lpo.no/prosjekter/helgerudkvartalet

https://lpo.no/prosjekter/sommerrokvartalet

https://lpo.no/prosjekter/hamrevann

https://lpo.no/prosjekter/ulven-boliger

https://lpo.no/prosjekter/verket-moss

https://lpo.no/prosjekter/vervet

På hjørnet av næringsbygget kommer hotellet med glassfasade ut mot i enden av Sverdrupsgate gate og titter inn mot sentrum av Stavanger. Illustrasjon: LPO arkitekter
Sverdrupsgate gate nord. Illustrasjon: LPO arkitekter
Illustrasjon av prosjektet fra sørvest. Tanken er å få en rik miks av boliger og næring. Illustrasjon: LPO arkitekter