Hilde Lillejord

Fossil - fra kull til kultur

Det gamle kullkraftverket i Longyearbyen har stått stengt siden 80-tallet. Nå vil LPO arkitekter, sammen med Longyearbyen Lokalstyre, åpne det opp igjen, med støtte fra Svalbard Miljøvernfond og Riksantikvaren. Det selvinitierte prosjektet er kalt Fossil og har allerede rukket å skape stor begeistring lokalt på den arktiske øygruppen, midt mellom fastlands-Norge og Nordpolen.

Bygget, som har en opprinnelse fra 1920, har hatt en viktig rolle som kullkraftverk for produksjon av strøm og varme til Longyearbyen frem til det ble stengt ned i 1983 da en ny og moderne kullkraftstasjon ble satt opp på nabotomten. Etter den tid har bygningen stått avlåst og alt inni har derfor stått uberørt. Bygningen er helt full av maskineri, interiør og gjenstander.

– Vi mener at det gamle kraftverket representerer en viktig del av Longyearbyens historie og identitet, en fortelling som bør bli tilgjengelig for alle, forteller Anne Sandnes. Hun har vært arkitekt ved LPOs lokalkontor i Longyearbyen og en av pådriverne for prosjektet FOSSIL.

Sandnes ser for seg at bygget, som snart har stått avstengt i førti år, med enkle grep kan åpnes opp og utvikles som et industriminne, kulturarena og en besøksattraksjon gjennom en trinnvis utvikling. Hun mener også at det ikke må låses til en bestemt funksjon, men tilrettelegge det for en fleksibelt bruk der kunstnere, artister og historikere kan fortelle sine historier

– Det første vi må gjøre er å drenere tomta og stoppe forfallet før vi deretter setter Fossil i stand til å ta imot gjester, men allerede forrige uke hadde vi omvisning med gjester som vakte stor begeistring og ideutveksling.

Det gamle kullkraftverket har en opprinnelse fra 1920 og har hatt en viktig rolle som kullkraftverk for produksjon av strøm og varme til Longyearbyen frem til det ble stengt ned i 1983. Foto: LPO arkitekter

Samtidig som det skapes liv inne i bygningen tar Fossil to enkle, men viktige, byplangrep med historisk og funksjonell kraft. Rørgatene kan ved enkle grep brukes som ganglinjer og skape trygge snarveier for både lokalbefolkningen og turistene. Tilrettelegging for ferdsel mellom taubanesentralen og FOSSIL vil kunne gi nye «runder» i byen og mulighet for byvandringer som følger kullets vei.

Ideen har så langt blitt svært godt mottatt lokalt, og prosjektet inngår nå i et samarbeid med flere offentlige og private aktører, der Lokalstyre er oppdragsgiver og eier av bygget. Så langt er også Sysselmannen og Store Norske, Svalbard museum og ArticaSvalbard involvert i prosjektet, med LPO arkitekter i prosjektledelsen.

Riksantikvaren vurderer at planene for revitalisering av det gamle kullkraftverket har potensiale som en besøksattraksjon med interessant formidling om Svalbardsamfunnet og har støttet prosjektet med 500 000 kroner. Også Svalbard Miljøvernfond har gått inn med økonomisk støtte på henholdsvis 400 000 kr. En del av disse pengane brukes nå på et forprosjekt som skal være klart til jul og tar for seg hva bygget kan brukast til i framtiden. Dei to viktigaste formålene blir trolig formidling av energihistoria og å bruke bygget som en kulturarena.

– Ved å skape attraksjoner for både fastboende og turister i Longyearbyen kan Fossil bidra til å holde folk i byen og dermed også verne om den sårbare naturen på Svalbard, avslutter arkitekten.

Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter