Hilde Lillejord

Fra parkeringsplass til ny og levende by

Sammen med Grindaker har LPO deltatt i et parallelloppdrag for å komme med forslag til fremtidige fortettingsmuligheter av områdene Bane NOR eier rundt Ski stasjon.

Langsnitt av planområdet. Illustrasjon: LPO/Grindaker

Arealene på om lag 30 mål brukes i dag hovedsakelig til pendlerparkering og tre arkitektteam har vært invitert til å utarbeide forslag til hvordan området best kan byutvikles.

– Vårt mål er at flere skal reise kollektivt for å gjøre Ski til et bedre knutepunkt der flere ønsker å reise kollektivt, sykle eller gå i hverdagen. Dette legger vi til rette for når vi legger til rette for boliger og arbeidsplasser rett ved Follos største knutepunkt, sier Rune Breivik til Østlandet Blad. Han er prosjektsjef i Bane NOR eiendom som står for parallelloppdraget.

Vedtatt sentrumsplan tilrettelegger for byutvikling ved Ski stasjon og danner grunnlag for videre arbeid med å utvikle eiendommene på øst- og vestsiden av jernbanesporene, på til sammen 140 000 kvm.

En videreføring av Bane NORs stasjonsutforming

– LPOs forslag «Always look at the bright side of Ski”, bygger videre på det arbeidet Bane NOR allerede har gjort med stasjonen og det fine rommet rundt, forklarer Lars Haukeland, en av LPOs arkitekter som arbeidet med prosjektet.

Et av hovedgrepene er å organisere innfartsparkeringen på en annen måte enn den er løst i dag da den legger beslag på enorme områder rundt stasjonen.

– Vi foreslår å løse parkering integrert under bygninger, slik at man kan bruke plassen over til en miks av boliger, kontorer og næringsbygg, noe som vil tilføre området liv og bevegelse hele døgnet.

Til sammen rommer forslaget omlag 625 boliger med en god blanding av små, mellomstore, og store leiligheter, kontor næring og et større hotell. Mellom byggene skal det tilrettelegges for flere nye grønne uterom med gode koplinger til stasjonen i alle retninger.

Han forklarer at forslaget egentlig arbeider videre på det grunnlaget som allerede er lagt ned på stasjonsområdet, slik at det blir en kontinuitet mot en enda flottere og mer levende by, noe Haukeland påpeker allerede er i gang med at Ski storsenter bygger om for å åpne seg opp mot gateplan.

– Vi kan ikke bygge videre på den monotone arkitekturen i sentrum. Vi må bruke mer varierte materialer og former. Forslaget vårt er derfor et variert prosjekter med kontraster i form, skala og materialitet og innebærer en ny identitet for Ski: den lyse siden – Solsiden, avslutter arkitekten som også ser lyst på Skis fremtid som nå har tre gode forslag å velge mellom.

Les mer om planene for Bane NOR har for Ski her: https://skistasjonsby.no/

Stasjonsområdet sett fra øst. Illustrasjon: LPO
Stasjonsområdet sett fra nord-vest med det nye hotellet i midten av bildet. Illustrasjon: LPO
Stasjonsområdet sett fra nordvest med hotellet til venstre i bildet og boligkvartalet til høyre. Illustrasjon: LPO
Hele planområdet. Illustrasjon: LPO
Situasjonsplan