Hilde Lillejord

LPO – et 40-års gammelt eventyr

– For meg har det vært et 40-års gammelt eventyr, sier Lars Haukeland, gründeren som nettopp har blitt 70 år. Eventyret er for han LPO, som startet da tre unge arkitektkameratene, Lars, Pål og Ola, vant plankonkurransen om utformingen av nye Grønland-Vaterland i 1982.

Oslo spektrum er en form som funker. I tillegg gir byggets fasader plass til kanskje verdens største kunstneriske utsmykking.

Oslo spektrum har på mange måter blitt et varemerke for LPOs arkitektur med er en form som funker. Det er et prosjekt som bidrar til sosial bærekraft og gjennom sitt helt unike bidrag til hovedstadens innbyggere. Det er fremdeles i dag , mer enn 30 år etter det stod ferdig bygget, hovedstadens foretrukne kultur og eventarena. Det store flerbruksrommet ble lansert som en ide i LPOs vinnerprosjekt og var en helt ny funksjon i Oslo, både med størrelse og fleksibilitet. Også fasaden i tegl ble nyskapende ved å mikse farger og strukturer og er kanskje verdens største kunstneriske utsmykking.

– Oslo Spektrum og Galleri Oslo ble de første byggene for oss. Nå, 30 år senere, er Vaterlandområdet klar for en ny transformasjon. Dette innebærer at Galleri Oslo kommer til å bli totalt endret, og Oslo Spektrum må følge med i tiden, utfordrer Lars Haukeland, den eneste av de tre gründerne som fremdeles arbeider på LPO.

Vekst og nye kompetanseområder

Etter brakstarten på 80-tallet, fortsatte kontoret å vinne arkitektkonkurranser og etablerte seg som et faglig sterkt miljø innenfor by- og stedsutvikling, plan- og regulering.

I 1996 vant LPO konkurransen om Rena Leir var det første av flere store oppdrag LPO har hatt for Forsvarsbygg. Som en følge av disse arbeidene har kontoret utviklet tung kompetanse innenfor komplekse oppdrag med særskilte sikringskrav for bl.a. forsvar og politi, men styrket også kontorets kompetanse innenfor steds- og byplanlegging.

Med økt oppdragsmengde inn i år 2000 økte også bemanningen og mulighetene for vekst i kompetanseområder som infrastrukturprosjektering, funksjonsanalyser og romprogrammering, utstilling og formidling.

Gjennom kompetansen på transformasjon og bevaring, samt etableringen av verdens nordligste arkitektkontor på Svalbard, har LPO blitt en spydspiss for sirkulær bygging og tenkemåte.

– Dette er et kompetanseområde som den siste tiden har blitt enda mer aktuelt sammen med det grønne skiftet der man ser verdien av å bevare og transformere fremfor å rive og bygge nytt. Det handler om sirkulær økonomi, et kompetanseområde som nå og i fremtiden vil dominere arkitektbransjen.

De tre gründerne med Bente Kleven, som ble fjerde partner i 1983. Her fra venstre: Ola, Bente, Pål og Lars.

Ny modell, nye muligheter

De opprinnelige partnerne ønsket å videreutvikle den gode kulturen og det engasjementet som var utviklet på kontoret, og gjøre LPO uavhengig av de opprinnelige gründerne.

– I 2006 bestemte vi som var eiere at vi skulle selge oss ned og tilby alle ansatte å kjøpe seg inn som likeverdige partnere. Denne eierskapsmodellen har vi den dag og alle partnere eier like mange aksjer, forteller Lars og forklarer at forutsetningen for å lykkes var at det ble etablert et tydelig skille mellom et demokratisk eierskap og et profesjonelt lederskap. Med dette fikk LPO nytt liv og ny entusiasme, og kontoret har hatt jevn vekst, solid økonomi og oppdragsmengde siden.

Nå, førti år inn i kontorets levetid, er det over 100 LPOere som jobber fra Lillehammer, Longyearbyen og Oslo, med om lag dobbelt så mange pågående prosjekter og nye kompetanseområder, ny teknologi og metoder blir stadig utforsket.

– At jeg har fått muligheten til å være med på denne reisen helt fra starten føles så bra. Det er bare fantastisk å se hvordan kontoret har utviklet seg og jeg må si at jeg synes det morsommere for hvert år, sier Lars som gleder seg til å være med videre.

– I vår bransje er unge, flinke mennesker og ny kompetanse alltid viktig, men samtidig gleder jeg meg over at erfaring også ruler, sier den stolte arkitekten som nettopp fylte 70 år.

70 år og still going strong: Lars vil fortsette på LPO som fagansvarlig og prosjekterende arkitekt. Her mottar han gave fra kolleger av daglig leder, Christian N. Madsen.