Hilde Lillejord

Byggestart for Vervets første salgstrinn

Det er endelig klart for bygging av Fram, det første salgstrinnet på Vervet i Tromsø som LPO har tegnet og nå detaljprosjekterer. Prosjektet skal bygges der byens gamle skipsverft en gang regjerte og åpne opp et lukket industriområde til en bydel for alle.

– Entreprisekontrakten har vært avhengig av tilstrekkelig salg av leiligheter. Det første målet er nå nådd slik at byggefasen endelig kan starte, sier prosjektsjef Stian Andreassen i Pilar, entreprenøren har inngått byggekontrakten med Totaleiendom, i en pressemelding.

Totalt på Vervet skal det bygges 440 boliger i tillegg til barnehage, næringsarealer og Nord-Norges største hotell i den nye bydelen på kaien i Tromsø. Av dette inneholder byggetrinnet som nå settes i gang 138 leiligheter og rundt 2500 kvadratmeter med næringsareal.

De to første byggetrinnene, bestående av CorTen-bygget og Maskinverkstedet, et viktig, historisk bygg som er rehabilitert med respekt for stedets historie til en moderne restaurant og forsamlingshus, står allerede ferdig og er tydelige og vakre elementer i Tromsøs nye bybilde.

LPO har lang erfaring med å utvikle nye bydeler, og vet hvor viktig det er å etablere gode og velfungerende uterom for fellesarealene, hvis man skal få til en levende bydel.

– Uterom og fellesareal har fått sette premissene for prosjektet, forklarer Lars Haukeland, arkitekt og partner i LPO. Han har vært med å utvikle flere store byutviklingsprosjekt både i Oslo og andre byer i Norge.

– Sammen med utbygger skal vi skape gode, solrike uterom for hele byens befolkning og ikke bare for de skal bo der, fordi det er livet mellom husene som gir et sted sjel og identitet, og som vil gjøre Vervet til noe mer enn en boligmaskin, sier den erfarne arkitekten.

Som et ledd av å gi bydelen en egen identitet har LPO og Vervet AS etablert samarbeid med kunstner Olav Christopher Jenssen. Tanken er å skape en tydelig sammenheng mellom bygg og kunst, hvor både bygninger og utsmykking spiller på lag med elementer fra områdets historie og identitet.

Den nye bydelen blir viktig for utviklingen av Tromsø generelt og sentrum spesielt. Hvis alt går etter planen vil de første beboerne kunne regne med å flytte inn i løpet av andre halvdel av 2022.

Flere saker fra Vervet i Tromsø: LPO på Vervetbefaring, Sammen skaper de identitet og Vervet

På torget er Maskinverkstedet nå ferdigstilt og åpnet for å motta gjester i restauranten. Det gamle verkstedsbygget er rehabilitert med respekt for stedets historie til glede for området. Illustrasjon: LPO
Den nye bydelen vil utvide Tromsøs flotte havnefront med park og promenade. Illustrasjon: LPO
Illustrasjon: LPO