Hilde Lillejord

LPO og FAVN arkitekter danner partnerskap

LPO går inn som medeier i det bergenske arkitektkontoret FAVN arkitekter. Nytt navn blir Favn LPO arkitekter AS.

Denne felles satsingen kommer som følge av at LPO den siste tiden har fått økt oppdragsmengde med flere store og langsiktige oppgaver på Vestlandet. Etter inngått partnerskap vil LPO eie 51 prosent av Favn LPO, som blir en del av LPO konsernet.

– Muligheten gir oss en stabil og god tilstedeværelse i Bergensområdet. Det vil både være bra for kontinuiteten i prosjektene vi allerede har der, og gi styrkede muligheter for fremtidige oppgaver og videre vekst i et utvidet marked for LPO, forklarer Christian Nørgaard Madsen, daglig leder i LPO arkitekter.

Kompletterer hverandre

FAVN LPO arkitekter i Bergen og LPOs øvrige tilstedeværelse harmonerer og kompletterer hverandre godt, både med tanke på kultur, lokasjon og objektkompetanse.

– Partnerskapet med FAVN arkitekter tilfører LPO lang erfaring på områder vi har lite av i vår portefølje, som for eksempel skole og utdanning. Motsatt vei beriker LPO det bergenske kontoret med stor geografisk dekning og omfattende kompetanse og kapasitet i hele arkitektfaget på områder som blant annet stedsutvikling, arkitektur og utstilling, sier Madsen, og legger til at sammen vil de to selskapene være aktuelle i alle typer oppdrag, faser og størrelse i hele landet.

Likeverdige partnere

FAVN arkitekter ble startet i januar 2022 og har syv likeverdige partnere med variert alder og erfaring. Kontoret er lokalisert sentralt i Bergen sentrum og har bred kompetanse og erfaring med ulike oppgaver fra byplan til bolig, kontor og utstilling, og har spisskompetanse innenfor oppvekst, skole og utdanning.

– At Favn LPO også gjenspeiler den demokratiske eierstrukturen som har preget LPOs oppbygging, der alle ansatte får muligheten til å kjøpe seg inn som likeverdige partnere, anser jeg som et viktig moment for å bevare og foredle bedriftskulturen, påpeker Madsen.

Faglig utvikling og kompetanseutveksling

Favn LPOs daglige leder Gro Haveland uttrykker stor tilfredshet med å kunne få en fast samarbeidspartner som bidrar med kapasitet og spisskompetanse:

– Vi gleder oss over det nye samarbeidet med LPO arkitekter og er overbevist om at det vil ha stor betydning for videre faglig utvikling og kompetanseutveksling.

LPO består allerede av over hundre dedikerte og høyt kvalifiserte arkitekter, visualiseringseksperter og tekniske tegnere med lokasjon på Lillehammer, Longyearbyen og Oslo, hvorav 77 er likeverdige partnere. Kontoret ble etablert av Lars, Pål og Ola i LPO i 1982 og er i dag et av landets ledende arkitektkontor med en sammensatt kompetanse; fra formgivende arkitekter til eksperter på plan- og regulering, programmering og prosjektledelse.

Med vekt på innovasjon, bærekraft og inkluderende designprosesser, vil LPO og Favn LPO sammen skape gode arkitektoniske løsninger med mennesket i sentrum.


For mer utfyllende informasjon eller spørsmål ta kontakt med:

Christian Nørgaard Madsen
Daglig leder LPO arkitekter AS / styreleder Favn LPO arkitekter AS, Tlf. 901 16 697, e-post: cnm@lpo.no

Hilde Lillejord
Kommunikasjonsansvarlig LPO arkitekter AS, Tlf: 916 50 229, e-post: hl@lpo.no

Gro Haveland
Daglig leder Favn LPO arkitekter AS, Tlf: 411 44 294, e-post: gro@favnarkitekter.no