Varnerbygget

Funksjon
Kontor

Oppdragsgiver
Varnergruppen

Kontakt
Øystein Sjøstrand

Sted
Nesøya

År
2017

Prosjekter / Ferdigstilt

Varnerbygget

Varnergruppen har fått et nytt hovedkontor på Nesøya. LINK-arkitekter har utarbeidet konseptet, mens LPO arbeidet frem detaljeringen av fasadene og sluttførte prosjektet.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Kontor

Oppdragsgiver
Varnergruppen

Kontakt
Øystein Sjøstrand

Sted
Nesøya

År
2017

Varnergruppens nye servicekontor på Slependen i Asker er arbeidsplass for 450 mennesker som betjener de forskjellige butikkjedene som til sammen utgjør Varnergruppen. Bygget, som er resultatet av en storstilt ombygging av et kontorkompleks fra 80-tallet, består av tre fløyer med arbeidsplasser bundet sammen av rause fellesarealer i tillegg til et frittstående parkeringshus plassert inn i terrenget. LPO har utarbeidet løsninger for glassfasadene og interiøret i fellesarealene sammen med Varnergruppen selv og kunstner Mange Furuholmen.

Glassfasadene er preget med påtrykk som tjener som solavskjerming og kaster skygger inn i interiøret. Keramiske skulpturer markerer inngangene og resepsjonsdiskene innenfor er også utformet i keramikk. I interiøret er det benyttet enkle, solide materialer: betong, stål og slemmet tegl med innslag av tre og grønne planter. En rekke elementer er utformet spesielt for dette bygget.

I 2017 mottok Varnerbygget Asker kommunes byggeskikkpris. I sin begrunnelse peker juryen på prosjektets forbilledlige utforming der det er lagt vekt på å ivareta arbeidsmiljø og grønne omgivelser. Det nevnes også at interiør og innvending detaljering er nøye gjennomtenkt og bidrar til et godt helhetsinntrykk.

Prosjektet er resultat av en sammenbygning av tre eksisterende bygg. Mellomrommene mellom de opprinnelige byggene er blitt til store fellesområder som gir luft og lys til de tilstøtende bygningene. Dette bilde viser resepsjonsområdet hvor Magne Furuholmen har laget flere kunstinstallasjoner.
Møteromsavdelingen er utformet med profiler i tre.
Foto: Joakim Karlsen
Foto: Joakim Karlsen
Bygningene har et rikt materialbruk, spesielt innvendig.
Byggene har flere soner for ulik bruk. Dette bilde er fra 4. etasjes lounge som er møblert med peis og vintage lounge møbler som Varnerfamilien har samlet på. Foto: Joakim Karlsen.