Statlig kontrollområde Svinesund

Funksjon
Tollstasjon

Oppdragsgiver
Statsbygg

Sted
Svinesund

År
2005

Prosjekter / Ferdigstilt

Statlig kontrollområde Svinesund

07.06.05, på hundreårsdagen for unionsoppløsningen, åpnet Statlig kontrollområde Svinesund som LPO har prosjektert. Anlegget er bygget for å ivareta ekspedisjon og kontroll i forbindelse med grensepasseringen.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Tollstasjon

Oppdragsgiver
Statsbygg

Sted
Svinesund

År
2005

Med bygninger for Statens vegvesen, toll og politi, hundestall, trailervekt, visitasjonsgarasjer og 80 mål asfalterte flater, ble dette Norges største grensestasjon i areal og i godstrafikk.

Konstruksjonene, som er relativt enkle og har et nøkternt formspråk, er hovedsakelig bygget i tre med pulttak kledd med papp. Prosjektet ble planlagt for å vare i 10 til 15 år, men valgt løsning har vist seg å være både holdbare og funksjonelle til tross for lavt investeringsbudsjett.

Enkelt kjøremønster og god oversikt har vært styrende for utformingen av området som bl.a. skal betjene et vogntog hvert tredje minutt døgnet rundt, året rundt. Store asfaltflater har åpent overvannsystem med kanaler og fordrøyningsbasseng som del av landskapsopparbeidingen i området.

03r


Ytterveggene er dekorert med 2500 små sommerfugler i anodisert aluminium i 10 ulike farger, en kunstnerisk utsmykking av svenske Dan Wolgers. Sommerfuglvingene er formet som kartene over Norge og Sverige med de respektive landenes vegnett som preget mønster.

Foto: Jaro Hollan
Foto: Jaro Hollan
Foto: Jaro Hollan
Foto: Jaro Hollan
Foto: Jaro Hollan