Funksjon
Bolig, næring og barnehage

Oppdragsgiver
Sørenga utvikling KS

Kontakt
Beate Bruun

Sted
Oslo

År
2014

Sørenga trinn 4

I tillegg til å ha vært ansvarlige for områdeplanen, utforming av havnepromenaden og sjøbadet har LPO tegnet to boligkvartaler på Sørenga. Det første kvartalet vårt sto ferdig i 2011 og følger strengt bebyggelsesplanen. Det andre har tolket kvartalet på friere grunnlag.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig, næring og barnehage

Oppdragsgiver
Sørenga utvikling KS

Kontakt
Beate Bruun

Sted
Oslo

År
2014

LPO vant parallelloppdraget for utvikling av Sørengautstikkeren i 2006. Bebyggelsesplanen for området ble vedtatt i 2008 og LPO ble kontrahert til å tegne to av totalt åtte boligkvartaler.

Byggetrinn 1

Byggetrinn 1 er prosjektert av LPO og utgjør første byggetrinn av de 8 kvartalene på Sørenga. Det er sammensatt av tre ulike bygningsvolum rund en felles gårdshage med hovedadkomst til boenhetene. Kvartalet inneholder 115 leiligheter med 67 ulike leilighetstyper. De mange ulike leilighetstypene med variert utforming og størrelse, representerer et livsløpstilbud til både familier, par, unge og eldre.

Arkitektur

Bygningsvolumenes utenpåhengte balkonger inn mot hage og ut mot kanalrom er utført med brystninger i opalisert hvitt glass og med balkongdekker i lys grå betong. Mot den klimamessige mer utsatte havnefronten, er de private uterommene trukket inn i bygningsvolumet. Prosjektet er gjennomført med strenge krav til energiforbruk og miljøvennlig materialbruk.

Byggetrinn 4

Byggetrinn 4 har lagt vekt på en volumdisponering der flest mulig leiligheter ligger mot sjøen. Byggene er derfor høyest i øst og lavest i vest slik at solen slippes inn til parken på formiddagen og til boligenes balkonger på ettermiddagen. Uterommet har kontakt med sjøen gjennom en horisontal åpning i hele kvartalets lengde. Prosjektet har 118 leiligheter, næringslokaler og en barnehage. Barnehagen er plassert mot park og vei i nordre hjørne. I østre hjørne har det kommet en matvareforretning.

Sørenga trinn 4 var blant de utvalgte til Oslo bys arkitekturpris 2014.

Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten