Sørenga trinn 4

Funksjon
Bolig, næring og barnehage

Oppdragsgiver
Sørenga utvikling KS

Kontakt
Beate Bruun

Sted
Oslo

År
2014

Prosjekter / Ferdigstilt

Sørenga trinn 4

I tillegg til å ha vært ansvarlige for områdeplanen, utforming av havnepromenaden og sjøbadet har LPO tegnet to boligkvartaler på Sørenga. Det første kvartalet vårt sto ferdig i 2011 og følger strengt bebyggelsesplanen. Det andre har tolket kvartalet på friere grunnlag.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig, næring og barnehage

Oppdragsgiver
Sørenga utvikling KS

Kontakt
Beate Bruun

Sted
Oslo

År
2014

Byggetrinn 4 har lagt vekt på en volumdisponering der flest mulig leiligheter ligger mot sjøen. Byggene er derfor høyest i øst og lavest i vest slik at solen slippes inn til parken på formiddagen og til boligenes balkonger på ettermiddagen. Uterommet har kontakt med sjøen gjennom en horisontal åpning i hele kvartalets lengde. Prosjektet har 118 leiligheter, næringslokaler og en barnehage. Barnehagen er plassert mot park og vei i nordre hjørne. I østre hjørne har det kommet en matvareforretning.

Sørenga trinn 4 var blant de utvalgte til Oslo bys arkitekturpris 2014.

Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten