Kampflybase Ørland

Funksjon
Kampflybase

Oppdragsgiver
Forsvarsbygg

Sted
Trøndelag

År
2012 - 2020

Prosjekter / Ferdigstilt

Kampflybase Ørland

Oppdraget omfattet rådgivertjenester til helhetsplanlegging av ny hovedkampflybase på Ørland og fremskutt base på Evenes samt planlegging av bygninger som kan ta imot og drifte militærets nye F35 Lightning II kampfly.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Kampflybase

Oppdragsgiver
Forsvarsbygg

Sted
Trøndelag

År
2012 - 2020

Sammen med Multiconsult og Asplan Viak har LPO (ALMgruppen) laget reguleringsplan, helhetsplan og helhetlig gjennomføringsplan HGP-2 for den nye kampflybasen. Prosjektet har inneholdt store infrastrukturoppgaver med forlengelse av rullebane med tilhørende taxebaner, oppstillingsplatformer og infrastruktur for dette samt infrastruktur for den skjermede F-35 delen, samt generell oppgradering av eksistrende infrastruktur for hele basen.


Kampflybase Plan Bygg no


I tillegg har ALM ved LPO vært brukerkoordinator og gjennomført programmering av de forskjellige brukergruppenes rom- og arealbehov og omsatt dette til romprogram som har vært utgangspunktet for all prosjektering. Dette omfattet flyskvadronene 331 og 332 og deres supportskvadron, vedlikeholdskvadronen, FLO forsyning, ammunisjon, baseforsvar, militærpoliti, luftvern og nytt brannøvingsfelt samt ny ytre perimeter rundt hele anlegget for overvåkning og sikring.

1/2F-35 Lightning II. Foto: Forsvarsbygg