Lachmanns vei

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Birk & Co AS

Kontakt
Bente Kleven

Sted
Grefsen, Oslo

År
2019 - pågående

Prosjekter / Planforslag

Lachmanns vei

I en bratt skogbevoksts skrent i Grefsenåsen, arbeider LPO med å prosjekterer boliger i massivtre på oppdrag for Birk & Co AS i samarbeid med Daimyo Eiendom AS.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Birk & Co AS

Kontakt
Bente Kleven

Sted
Grefsen, Oslo

År
2019 - pågående

Prosjektet inneholder smale, lette, terrasserte bygningsvolumer i tre. Ved å plassere bebyggelsen på søyler, over eksisterende terreng, blir skogbunn med røtter og vegetasjon lite berørt. Primærkonstruksjonene i tre møter terrenget i punkter med smekre stålforbindelser gyst ned i fjellgrunnen. Dette grepet medfører minimalt med sprengning og masseforflytning og bygningsvolumene plasseres slik at det er mulig å bevare flest mulig av de store trærne på eiendommen. Bygningsanleggets utearealer etableres på takflater, på lette plattformer over terrenget og på naturlige avsatser i terrengformasjonen.

Tomten har hele 28 høydemeter fra topp til tå, og det arbeides med å få til en mest mulig miljøvennlig og ydmyk fortetting uten å ta ut masse fjell. Målet er å få til et prosjekt som glir fint inn i terrenget, og som både gir et svært lavt masseuttak og ivaretar overvannshåndtering på en god måte.

Tre bygg i tre Posjektet er tredelt. I den bratte, vestvendte skråningen er to terrasserte bygningsvolum vinklet i forhold til hverandre, for å følge landskapet og terrengets naturlige formasjon. Bevaring av trær og bunnvegetasjonen og gode utsiktsforhold har vært viktige premisser for formgivingen.

Mot Lachmanns vei foreslås et frittliggende hus, som skal inneholde fellesfunksjoner for beboerne. Huset kan fylles med fellesfunksjoner som tåler å være eksponert mot veien, som festlokale og treningsrom, mens badstue og badebasseng kan danne en velværeavdeling med spektakulær utsikt over byen. Taket har også mulighet for takterrasse.

De 19 boligene skal bæres av tresøyler og trediagonaler (avstivninger) som forankres i fjellet. Det forutsettes ingen betongfundamenter i skråningen under leilighetene, men kun boring av hull i fjellet.

Luftig og privat Terrasseringen av bebyggelsen bidrar til at alle boligene får romslige private takterrasserliker og gode sol- og utsiktsforhold. Prosjektet tilbyr en miks av leiligheter fra mindre over ett plan til større over to plan, hvor man får en rekkehusfølelse. Bebyggelsen er plassert på de bratteste delene av tomten, slik at tomtens flateste partier frigis til felles uteoppholdsareal for beboerne med tilgang til skogen, og med plattformer blant trærne med fantastisk utsikt over byen.

De høye trærne som bevares på eiendommen vil fungere som et grønt filter mellom foreslått bygningsstruktur og naboeiendommene. En relativt mørk trekledning av den terrasserte bebyggelsen omgitt av et eviggrønt filter av nåletrær sikrer en ydmyk visuell fremtoning av boliganlegget i den grønne Grefsenskråningen.

Flere LPO-prosjekter i tre er:

https://lpo.no/prosjekter/hamrevann

https://lpo.no/nyheter/2020-12-21-nytt-hotell-pa-klofta

https://lpo.no/prosjekter/geodetisk-jordobservatorium

https://lpo.no/prosjekter/tine-nye-kalbakken

https://lpo.no/prosjekter/rena-leir

Bevaring av trær og bunnvegetasjonen og gode utsiktsforhold har vært viktige premisser for formgivingen av prosjektet i Lachmannsvei. Visualisering: LPO
Spektakulær utsikt: Fellesbygget kan fylles med funksjoner som tåler å være eksponert mot veien, som festlokale og treningsrom, mens badstue og badebasseng kan danne en velværeavdeling med spektakulær utsikt over byen. Visualisering: LPO
Bratt: Tomten, som i dag kun er bebygget med et hus på platået mot Lachmannsvei, faller bratt ned mot Kurveien. Visualisering: LPO
Bratt: Tomten, som i dag kun er bebygget med et hus på platået mot Lachmannsvei, faller bratt ned mot Kurveien. Visualisering: LPO
Adkomst til hver bolig skjer via en skråheis eller en hovedtrapp som følger terreng. Gående og syklende når trapp/heis via øvre gårdsrom, mens bilister ankommer via parkeringsanlegg på planet under. Visualisering: LPO