Verket brygge - boliger

Funksjon
Bolig og næring

Oppdragsgiver
Höegh Eiendom

Sted
Moss

År
2017 - pågående

Prosjekter / Gjennomføring

Verket brygge - boliger

Prosjektet består av 51 leiligheter i forskjellige størrelser fra 46 m2 til hele 209 m2, fordelt på tre bygg.‍ I alle de tre leilighetsbyggene er det satt av næringsarealer i førsteetasje for å legge til rette for et urbant liv langs promenaden og alle boligene vil få sjøutsikt og inneha høye bokvaliteter. Boligene skal ferdigstilles i 4. kvartal 2022.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig og næring

Oppdragsgiver
Höegh Eiendom

Sted
Moss

År
2017 - pågående


Bygg B, A - fasade vest, Havnepromenaden
Bygg B,C - fasade øst, gårdsrom
Bygg C - fasade nord, Verksplassen og fasade vest, HavnepromenadenDe tre boligtårnene langs havnepromenaden, har en industriell karakter. Tegl er fasadenes hovedmateriale, markant inndelt av mørke stålprofiler og supplert med pusset kledning i nederste etasjer mot gårdsrom. På bygg A og B strekker pussfasaden seg frem til vertikal splitt i byggenes langsider. På bygg C avsluttes pussfasaden mot glassfelt i bakre fløy. I front mot havnepromenaden, er teglkledningen inndelt som søyler mellom store vindusflater og balkonger.

Boligene har vedlikeholdsfri teglfasade og umiddelbar nærhet til sjøen. Foto: LPO arkitekter AS
Alle boligene vil få sjøutsikt og inneha høye bokvaliteter. Illustrasjon: Eve images/Höegh Eiendom
Illustrasjon: Eve images/Höegh Eiendom
Kjøper du en bolig i Verket brygge får du en fantastisk sjøutsikt og umiddelbar nærhet til sjøen. Illustrasjon: Eve images/Höegh Eiendom

Prosjektets nettside: https://www.verketmoss.no/bo/v...