Grønlikaia

Funksjon
Bolig, skole/læringsarena, service og kaipromenade/park

Oppdragsgiver
Hav eiendom/Grønlia AS

Sted
Oslo

År
2022 - pågående

Prosjekter / Planforslag

Grønlikaia

Team LPO har utviklet prosjektet “Det grønne hjertet” for området Grønlikilen som skal bli sentrum for den nye bydelen Grønlikaia.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig, skole/læringsarena, service og kaipromenade/park

Oppdragsgiver
Hav eiendom/Grønlia AS

Sted
Oslo

År
2022 - pågående

Team LPO har utviklet prosjektet “Det grønne hjertet” for området Grønlikilen som skal bli sentrum for den nye bydelen Grønlikaia. Området skal være bydelens felleseie og viktigste møteplass, med varierte fellesskapsarenaer og plass for hverdagsrekreasjon, nabolagsfunksjoner, aktiviteter, kultur, læring og deling. Her kobles den indre og den ytre havnepromenaden sammen.

Grønlikilen ligger i all hovedsak på arealer som i dag er sjø. Teamet foreslår å utforske nye og innovative byggemetoder og -materialer som en viktig del av utviklingen av Grønlikaia. Gjennom utprøving av nye løsninger og ved å inkludere andre fagområder med maritim kunnskap, kan Grønlikaia og Grønnlikilen bli et laboratorium for bærekraftig utvikling i og ved sjø.

Forslaget inneholder også Fjordskolen, en lærings- og formidlingsarena om livet over og under vann, og vil være en møteplass og ressurs for kompetansemiljøer, skolene, frivilligheten og ulike lokale organisasjoner.

Teamet har arbeidet for å etablere allmenningen skaper forbindelser på tvers mellom fjordrommet, Kongshavnveien og den grønne åsen. Dette blir bydelens viktigste mobilitetsknutepunkt med gode forbindelser for gående, syklende og mellom buss og båt. I vårt forslag spiller det blå-grønne landskapet spiller en hovedrolle, med landskap og vegetasjon helt ned til vannet og med muligheter for rekreasjon og fysisk aktivitet.


For mer informasjon: https://www.lpo.no/presentasjo...

Grønlikaia Kaipromenade. Illustrasjon: LPO arkitekter
Grønlikaia sett fra flytende øy. Illustrasjon: LPO arkitekter
Situasjonsplan