Røa Torg

Funksjon
Bolig, servering, næring og handel.

Oppdragsgiver
Røa Centrum

Sted
Røa

År
2016 - 2020

Prosjekter / Ferdigstilt

Røa Torg

LPO hadde oppgaven med å revitalisere Røa torg for å skape en urban plass som knyttet torg og butikksenter til T-banen. Hensikten var å styrke Røa som bydelssenter og kollektivknutepunkt, og tilføre et større forretningsareal og kulturaktivitet. Røa Torg fikk pris som Årets bylivsprosjekt 2021.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig, servering, næring og handel.

Oppdragsgiver
Røa Centrum

Sted
Røa

År
2016 - 2020

I 2016 fortsatte LPO samarbeidet med Røa Centrum om å utvikle Røa Torg med service, handel og bolig mot Røa t-bane. Det nye torget er blitt Røas tydelige midtpunkt og har blitt vesentlig oppgradert med scene, vannskulptur, grøntområder og en glasspaviljong med butikker og serveringsarealer. Sammen med Røa Have danner boligene på Røa torg overgang mellom villabebyggelsen i syd og det urbane torget i nord med direkte adkomst til T-banen. De fleste leilighetene er hjørneleiligheter med store vindusflater som strekker seg fra gulv til tak og rause balkonger. Oppholdsrommene er store og det brukes materialer med høy kvalitet både i fasade og i interiøret. Ved å videreføre fasadeuttrykk fra Røa Have skapes et helhetlig område med en tydelig identitet rundt Røas nye samlingspunkt, Røa Torg.

LPO har prosjektert og tegnet Røa Torg som består av tre leilighetsbygg med 63 leiligheter i varierende størrelser. I tillegg er LPO ansvarlig for nytt kjøpesenter og torg som skal gi liv til Røa sentrum i samspill med eksisterende bygg som Samfunnshuset.

Røa Torg fikk pris som Årets bylivsprosjekt 2021. Foto: LPO arkitekter
Prosjektet består også av tre leilighetsbygg med 63 leiligheter i varierende størrelser. Foto: LPO arkitekter
De fleste leilighetene er hjørneleiligheter med store vindusflater som strekker seg fra gulv til tak og rause balkonger. Foto: LPO arkitekter
Røa Torg består av en glasspaviljong med uteservering mot det nyetablerte torgarealet, butikker og boliger langs Vækerøveien. Foto: LPO arkitekter
Glasspaviljongen. Foto: LPO arkitekter
Prosjektet kobler seg på Røa T-banestasjon med sykkelparkering, Foto: LPO arkitekter
Torget har fått vannspeil, skulpturer og beplantning, og utgjør nå et helt nytt samlingspunkt på Røa. Foto: Christian Ingebretsen