Fredrik Selmers vei 4 (Skattedirektoratet)

Funksjon
Kontorer

Oppdragsgiver
Entra eiendom

Sted
Oslo

År
2013

Prosjekter / Ferdigstilt

Fredrik Selmers vei 4 (Skattedirektoratet)

LPO arkitekter rehabiliterte og transformerte i 2013 eksisterende kontorbygg til nye, moderne lokaler for Skattedirektoratet på Helsfyr. Bygget er originalt fra 1982 og var opprinnelig Statens kontorbygg. I dag er det blitt totalrehabilitert, skreddersydd til leietaker og oppgradert med moderne kontor- og møteromsfasiliteter.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Kontorer

Oppdragsgiver
Entra eiendom

Sted
Oslo

År
2013

Hovedgrepet i ombyggingen har vært å legge inn nye dekker mellom de eksisterende kontorlamellene, vekselsvis mot øst og vest, i hver annen etasje. Eksisterende konstruksjoner hadde kapasitet til den økte belastningen. Grepet bedret kommunikasjonen mellom etasjene, og gjorde at det oppstod nye arealer med dobbel etasjehøyde mellom de eksisterende lamellene. Dette gav nye arealer egnet for kontorlandskap og bringer dagslys dypt inn i anlegget. Videre er det i hele plan 2 etablert et moderne møte- og konferansesenter, i tillegg til Skattedirektoratets nye kantine. Til sammen utgjør de nye arealene ca. 5000 m².

Fredrik Selmers vei 4 er et eksempel på at rehabilitering lønner seg i et klimaperspektiv. I totalrehabiliteringen har grunn, fundamenter og bæresystem blitt gjenbrukt. De nye arealene er koblet til eksisterende bæresystem mellom de fem blokkene, og her er det brukt lavkarbonbetong. Kjeller og tak er etterisolert. Den opprinnelige fasaden er revet, og en ny klimavegg av treelementer er montert utenpå bæresystemet av betong med 350 mm. glassullisolasjon og kledt med to lag resirkulert aluminium.

Prosjektet har fokusert på miljøytelse og er renovert til passivhus-standard i energiklasse A. Energiforbruket er halvert. Da Skattedirektoratet åpnet i desember 2013, var det Norges mest miljøriktige rehabiliterte kontorbygget. Bygget er et forbildeprosjekt i Futurebuiltprogrammet og var LPOs første BREEAM-sertifiserte prosjekt der det klassifiserte som “very good”.

De viktigste klimatiltakene er nærhet til kollektivknutepunkt, energieffektiviseringstiltak, og strenge krav
til miljøriktig materialbruk gjennom blant annet BREEAM. Det er for eksempel brukt 95 % resirkulert aluminium i fasaden. I bæresystemet er det brukt konstruksjonsstål med 50 % resirkulert stål, resirkulert gips i gipsplater og miljøriktig maling og fugemasser. Klimagassutslippet for det prosjekterte bygget ble redusert med 49 % i forhold til referansebygget som er beregnet etter TEK 10. «I drift»-beregningen gir en reduksjon av klimagassutslipp på 45 %.

Det er brukt 95 % resirkulert aluminium i fasaden. Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
I bæresystemet er det brukt konstruksjonsstål med 50 % resirkulert stål, resirkulert gips i gipsplater og miljøriktig maling og fugemasser. Foto: Tove Lauluten
De viktigste klimatiltakene er nærhet til kollektivknutepunkt, energieffektiviseringstiltak, og strenge krav til miljøriktig materialbruk gjennom blant annet BREEAM. Foto: Tove Lauluten