Portalen

Funksjon
Bolig, kontor og hotell

Oppdragsgiver
Jernbanegata Lillestrøm AS v/ OBOS Forretningsbygg AS, Coop Eiendom, Veidekke

Sted
Lillestrøm

År
2015 - 2018

Prosjekter / Ferdigstilt

Portalen

Lillestrøm er blitt et knutepunkt og innfallsporten til Stor-Oslo. Portalen ligger strategisk til mellom Norges Varemesse og Lillestrøm stasjon, Norges 4. viktigste jernbanestasjon. Byggene fungerer som en portal til Lillestrøm enten man kommer via riksveien sørfra eller med toget. Totalt består prosjektet av et kontorbygg, to boligblokker, et hotellbygg på til sammen 55.000 kvm. I tillegg er det etablert et nytt torg og grønne uteområder mellom blokkene. Våren 2019 ble prosjektet tildelt Skedsmo kommunes arkitektur og- og byutviklingspris. Helheten mellom torg, diagonalgate, arkitektur og interiør er hovedgrunnene til prisen.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig, kontor og hotell

Oppdragsgiver
Jernbanegata Lillestrøm AS v/ OBOS Forretningsbygg AS, Coop Eiendom, Veidekke

Sted
Lillestrøm

År
2015 - 2018

Ved å dele tomten i to, har LPO etablert en diagonal passasje fra stasjonen, gjennom prosjektet og inn til Norges Varemesse i sørøst. Dette byplangrepet har dermed forsterket forbindelsen mellom messeområdet og jernbanestasjonen. Diagonalgaten splitter hotellet ut fra øvrig bebyggelse og gjør det til et tårn på det nye jernbanetorget.

For å tilpasses byens dimensjoner og fremstå akseptabelt i forhold til omgivelsene, har skrå takflater blitt et formgrep for hele bebyggelsen og har den samme materialpaletten med små variasjoner.

Hotellet, som driftes av Scandic, har 220 rom og konferansefasiliteter. I tillegg er det bygget ca 144 leiligheter og et fremtidsrettet og energivennlig kontorbygg på 10 etasjer.

Bebyggelsen er gitt dynamiske former med skråtak begrunnet med ønske om å bryte ned store volumer og høyder i forhold til bystrukturen og boligbebyggelsen i nabolaget. Kontorbyggets takflate mot sørvest skjermer arbeidsplasser mot ettermiddagssolen, og kan fungere som solenergifanger.

BREEAM-NOR

Kontorbygget på Portalen er sertifisert etter BREEAM-NOR, og har oppnådd klassifiseringsnivå Very Good.

Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design for kontorbygget:

 • Energimerke B – økte isolasjonstykkelser og et mer energieffektivt bygg.
 • Miljøriktige byggematerialer – høye krav til emisjoner fra materialer gir et bedre innemiljø for brukerne.
 • Flere sykkelparkeringsplasser enn kravet fra kommunen og parkering for elbil. I tillegg ligger Portalen rett ved togstasjonen på Lillestrøm, så kollektivtilbudet er veldig bra med to minutters gange til både tog og buss.
 • Belysningen tilfredsstiller passivhusstandarden.
 • Økt økologisk verdi på eiendommen.

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningene, i form av innovativ byggeledelse:

 • Prefabrikkerte betongelementer i råbygget.
 • Prefabrikkerte fasadelementer.
 • Overvåking, oppfølging og registrering av vannforbruk og energiforbruk, luftforurensing og avfallsmengder produsert på byggeplassen.

Realiserte miljøtiltak i prosjektet:

 • Kontorbygget skal sertifiseres til Very Good.
 • Økolog har kartlagt tomta før arbeidene startet.
 • Utført energiberegninger.
 • Gjennomført egne BREEAM-møter i prosjektgruppa.

Arealer

 • Brutto gulvareal (BRA) kontorbygget: 16.591 m2
 • Tomtestørrelse totalt: 10.240 m2
 • Område for lagring kontor: 273 m2
 • Areal allment tilgjengelig totalt: 4.760 m2
 • Areal bygd for offentlig bruk totalt: 2.500 m2
 • Energi og vann
 • Beregnet strømforbruk kontorbygg: 75 kWh/m2
 • Beregnet bruk av fossil energi kontorbygg: 0 kWh/m2
 • Beregnet produksjon av fornybar energi kontorbygg: 0 kWh/m2
 • Beregnet vannforbruk kontorbygg: 20,73 m3/person/år
Hotellet, som driftes av Scandic, har 220 rom og konferansefasiliteter. Foto: Kenneth Flaten
Hotellet, som driftes av Scandic, har 220 rom og konferansefasiliteter. Foto: Kenneth Flaten
Kontorbygget på Portalen er sertifisert etter BREEAM-NOR, og har oppnådd klassifiseringsnivå Very Good. Foto: Kenneth Flaten
Kontorbygget på Portalen er sertifisert etter BREEAM-NOR, og har oppnådd klassifiseringsnivå Very Good. Foto: Kenneth Flaten
For de nye boligene er det flere sykkelparkeringsplasser enn kravet fra kommunen og parkering for elbil. I tillegg ligger Portalen rett ved togstasjonen på Lillestrøm, så kollektivtilbudet er veldig bra med to minutters gange til både tog og buss. Foto: Kenneth Flaten
For de nye boligene er det flere sykkelparkeringsplasser enn kravet fra kommunen og parkering for elbil. I tillegg ligger Portalen rett ved togstasjonen på Lillestrøm, så kollektivtilbudet er veldig bra med to minutters gange til både tog og buss. Foto: Kenneth Flaten
Boligene har private balkonger ut mot et felles, men samtidig skjermet gårdsrom. Foto: Jiri Havran
Boligene har private balkonger ut mot et felles, men samtidig skjermet gårdsrom. Foto: Jiri Havran