Anno - bevaring for fremtiden

Funksjon
Bevaringssenter

Oppdragsgiver
ANNO museum

Sted
Elverum

År
2019-2022

Prosjekter / Ferdigstilt

Anno - bevaring for fremtiden

LPO har tegnet og prosjektert et nytt bevaringssenter og fellesma­gasin ved Glomdalsmuseet i Elverum. Det nye bygget gir ly til 100.000 gjenstander Hedmark museums samlinger, og gjøre dem tilgjengelig for utstillinger, forskning og for publikum digitalt.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bevaringssenter

Oppdragsgiver
ANNO museum

Sted
Elverum

År
2019-2022

Det nye bygget rommer kontorlokaler for ANNOs administrasjon, konserveringsverksteder og klimastyrte gjenstandsmagasiner på til sammen 5000 kvadratmeter.

Bevaringssenteret er et energieffektivt og fremtidsrettet bygg i massivtre og miljøvennlige materialer, som både ivaretar høy sikkerhet for de historiske gjenstandene som skal oppbevares her, og bærekraft for miljøet og samfunnet for øvrig.

I prosjekteringen er det lagt vekt på optimalisering av arbeidsprosessene for å skape gode arbeidsplasser og få til et lavmælt uttrykk som glir godt inn i omgivelsene ved Glomdalsmuseet. Bygget er designet for minimalt energiforbruk og tilfredsstiller passivhusstandarden.

– Her vil gjenstandene får de beste forutsetningene for evig liv. Anno bevaringssenter er intet mindre enn et nasjonalt fyrtårn innen sitt felt. Om gjenstander kunne tale, ville det ikke vært ørens lyd å få her i Elverum i dag. Gjenstandene som har funnet sin plass her i dette nye flotte kulturbygget i Hedmarks dype skoger har reist langt i tid. De forteller om menneskers liv gjennom generasjoner, sa Dronning Sonja i sin tale under åpningsseremonien 28. april.

Det nye bygget rommer kontorlokaler for Annos administrasjon, konserveringsverksteder og klimastyrte gjenstandsmagasiner på til sammen 5000 kvadratmeter. Foto: LPO arkitekter
Gjenstandsregistreringsområde. Foto: LPO arkitekter
Spiserom med utsikt til Glomdalsmuseets bygningssamling. Foto: LPO arkitekter
Biblioteket. Foto: LPO arkitekter
Kontorer for administrasjonen. Foto: LPO arkitekter
Konserveringslaboratorium. Foto: LPO arkitekter