Grev Wedels plass boliger

Funksjon
Bolig og næring

Oppdragsgiver
Doyen Drammen / Oxer Gruppen og Glitre Eiendom

Kontakt
Arne Østerås Qvenild

Sted
Drammen

År
2014 - 2019

Prosjekter / Ferdigstilt

Grev Wedels plass boliger

På Grev Wedels plass, sentralt i Drammen, har LPO utviklet og prosjektert seniorboligkonseptet "Doyen". Prosjektet opptar et helt kvartal og integrerer eksisterende bygninger i en bymessig helhet.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig og næring

Oppdragsgiver
Doyen Drammen / Oxer Gruppen og Glitre Eiendom

Kontakt
Arne Østerås Qvenild

Sted
Drammen

År
2014 - 2019

Gjennom et paralelloppdrag som LPO vant i 2014, fikk vi oppdraget med å utvikle boligprosjektet på Grev Wedels plass. Doyen-konseptet tilbyr beboerne er rikholdig servicetilbud og felles møteplasser. Kvartalet på Bragernes besto av en blanding av stilarter fra 19 århundret opp til 1960. LPO’s forslag ”Tabula Rasa” gikk ut på å bevare noe gammelt og erstatte resten med nybygg. Prosjektet har uttrykk som 15 små byhus, men følger likevel et rasjonelt og moderne byggessytem. Det er utviklet 5 typologier som gjentas gjennom kvartalet.

Organisering

Kvartalet er organisert som et klassisk kvartal med gjennomgående portrom. Inngangene ligger i portrommene for å unngå unødvendige korridorer i byggene. Bebyggelsen er variert i høyde for å skape et spennende og skjermet taklandskap og slippe sol inn i bakgården. Prosjektet består av 82 leiligheter, 77 p-plasser, velværeområde og fellesområder.

Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter