Grev Wedels plass boliger

Funksjon
Bolig og næring

Oppdragsgiver
Doyen Drammen / Oxer Gruppen og Glitre Eiendom

Kontakt
Arne Østerås Qvenild

Sted
Drammen

År
2014 - 2019

Prosjekter / Ferdigstilt

Grev Wedels plass boliger

På Grev Wedels plass, sentralt i Drammen, har LPO utviklet og prosjektert seniorboligkonseptet "Doyen". Prosjektet opptar et helt kvartal og integrerer eksisterende bygninger i en bymessig helhet.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig og næring

Oppdragsgiver
Doyen Drammen / Oxer Gruppen og Glitre Eiendom

Kontakt
Arne Østerås Qvenild

Sted
Drammen

År
2014 - 2019

Gjennom et parallelloppdrag som LPO vant i 2014, fikk LPO oppdraget med å utvikle boligkvartalet på Grev Wedels plass i Drammen. Prosjektet har uttrykk som et u-formet kvartal bestående av 15 bygårder, der deler av eksisterende bebyggelse av stilarter fra 19 århundret opp til 1960 er innarbeidet. Prosjektet har uttrykk som 15 små byhus, men følger likevel et rasjonelt og moderne byggessytem. Det er utviklet 5 typologier som gjentas gjennom kvartalet.

Det ble tidlig i prosessen besluttet å bevare den gamle skolebygningen til Gjerde pikeskole, Gjerdegården, fra 1879. Store deler av bygget var i relativt dårlig stand. Bygningen ble rehabilitert og oppgradert innvendig og utvendig i samarbeid med kommunen og byantikvaren, og fikk i tillegg en ekstra etasje. Pga. omfattende råteskader ble det ble lagt nytt bjelkelag i alle etasjer, alle vinduer ble skiftet med nye i tilsvarende utforming og materialer. Fasaden ble nøysomt rehabilitert og tilbakeført til original farge. Det nye takoppbygget med sine karakteristiske arker, ble utformet etter inspirasjon fra den nærliggende «Astræagården» fra samme epoke. Innvendig har bygget fått ti leiligheter, samt felles hobbyrom og boder i kjelleren. Portrommet og det original trappeløpet er restaurert.

Organisering

Kvartalet er organisert som et klassisk kvartal med gjennomgående portrom. Inngangene ligger i portrommene for å unngå unødvendige korridorer i byggene. Bebyggelsen er variert i høyde for å skape et spennende og skjermet taklandskap og slippe sol inn i bakgården. Prosjektet består av 82 leiligheter, 77 p-plasser, velværeområde og fellesområder.

Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Det gule bygget er den gamle skolebygningen til Gjerde pikeskole, Gjerdegården, fra 1879. Bygningen ble rehabilitert og oppgradert innvendig og utvendig i samarbeid med kommunen og byantikvaren, og fikk i tillegg en ekstra etasje. Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter