Vaskeriet BT2a

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Ersgaard Bolig AS

Kontakt
Ørjan Høyer-Farstad

Sted
Lillehammer

År
2019

Prosjekter / Ferdigstilt

Vaskeriet BT2a

Nytt boligprosjekt på Lillehammer

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Ersgaard Bolig AS

Kontakt
Ørjan Høyer-Farstad

Sted
Lillehammer

År
2019

Prosjektet er utviklet som et samlet anlegg med totalt fire bygninger.

Bygningene er utformet i tråd med reguleringsplanens begrensning med tanke på høyde, og er utformet med pulttak. Hver av bygningene inneholder fire leiligheter, og alle boliger ivaretar krav om tilgjengelighet. Leilighetstypene varierer mellom 3 og 4-roms leiligheter, og alle har innvendig bod samt utvendig sportsbod. Mot vest har samtlige leiligheter romslige terrasser, og forhager for leiligheter i 1. etasje. Adkomst er organisert langs felles gangsti mot øst, og i direkte tilknytning til utvendig sportsbod, og opparbeidet oppstillingsareal for sykkelparkering.

Det er søkt en utforming som tilpasser seg den omkringliggende bebyggelsen, hvor volumoppbygging og størrelse er særlig tilpasset det øvrige nærområdet. De fire bygningene skiller seg noe ut fra byggetrinn 1, og søker en tilpasning særlig til bebyggelsen langs Hansbakken.

Alle boliger er planlagt utført med tre-kledning i ubehandlet utførelse. Alle vinduer og dører vil være i mørk utførelse, og rekkverk i glass. Alle bygg er planlagt oppført med etasjeskille i betong.

Aerial A 20180813