Schweigaards gate 33

Funksjon
Kontor og næring

Oppdragsgiver
Rom Eiendom/Bane NOR

Kontakt
Øystein Sjøstrand

Sted
Oslo

År
2012-2019

Prosjekter / Ferdigstilt

Schweigaards gate 33

Prosjektet ligger mellom Schweigaards gate og jernbanesporene ved Oslo S. Den nye bebyggelsen kompletterer gateløpet i Schweigaards gate og etablerer en ny forbindelse fra Nordenga bro til Hollendergata. Huset består av to bygningskropper over en sammenhengende førsteetasje. Butikker og servicefunksjoner ligger i første etasje vendt ut mot Schweigaards gate. Kontorarealer er fordelt over de øvrige etasjene. Prosjektet vektlegger, foruten positive bidrag til omgivelsene, en stor grad av arealeffektivitet og fleksibilitet for varierende bruk.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Kontor og næring

Oppdragsgiver
Rom Eiendom/Bane NOR

Kontakt
Øystein Sjøstrand

Sted
Oslo

År
2012-2019

Kontorbygget i Schweigaards gate 33 har fasader tilpasset himmelretningene for å optimalisere energibruken i bygningen. Mot nord er det store skrånende glassfasader som slipper inn lys, mot øst og vest er det karnapper som skjermer mot solinnstråling og mot syd er bygget skjermet av en dobbel glassfasade med integrerte solceller. Dobbelglassfasaden skjermer mot solinnstråling, transporterer bort varme og produserer strøm som benyttes i bygningen.

Som en del av prosjektet etableres det en forbindelse til Norenga bro fra Hollendergaten med trapp fra gatenivå i Schweigaards gate.

Bygningen er godt eksponert mot sporområdene ved Oslo S. Solcellefasaden danner et grafisk mønster som gir bygget et unik utseende.

Bygget er energieffektivt med godt innemiljø, god dagslystilgang og individuelle styringssystemer og BREEAM klassifiseres til nivå Excellent. Det benyttes miljøvennlige og resirkulerbare materialer og det legges til rette for kollektiv, sykkel og gang til arbeidsplassen.

Les nyhetssaker om prosjektet:

https://lpo.no/nyheter/2019-04-09-schweigaards-gate-er-33-overlevert

https://lpo.no/nyheter/2018-02-14-solcelledrevet-kontorbygg

Visualisering: LPO
Visualisering: LPO
Visualisering: LPO
Visualisering: LPO
Visualisering: LPO
Visualisering: LPO
Visualisering: LPO
Visualisering: LPO
Visualisering: LPO
Visualisering: LPO