Moss Justisbygg

Funksjon
Politistasjon og Tinghus

Oppdragsgiver
Entra Eiendom

Kontakt
Astri Thån

Sted
Moss

År
2004

Prosjekter / Ferdigstilt

Moss Justisbygg

Moss Justisbygg består av to bygninger som er bundet sammen i underetasje med en celledel bestående av 7 celler. Tingretten og politiet disponerer hvert sitt bygg. Byggene har en total flate på 4400 kvadratmeter fordelt på underetasje og to etasjer. Bygningene ligger i byens randsone ved innkjøringen til sentrum og danner en avgrensning av den tette bebyggelsen og viderefører områdets historiske og industrielle egenart i bruk av tegl, tre og sort stål. Prosjektet sto ferdig i 2004.

Funksjon
Politistasjon og Tinghus

Oppdragsgiver
Entra Eiendom

Kontakt
Astri Thån

Sted
Moss

År
2004