Rena leir

Funksjon
Militærleir

Oppdragsgiver
Forsvarsbygg

Kontakt
Arvid R. Ruud

Sted
Rena

År
1993 - 1997

Prosjekter / Ferdigstilt

Rena leir

LPO vant i 1993 arkitektkonkurransen om etableringen av en ny militærleir på Rena. Rena Leir sto ferdig i 1997 og var på 100.000 m2 fordelt på mange forskjellige bygninger. LPO har hatt ansvaret for konsept, hovedgrep og bebyggelsesplaner, og var hovedarkitekt for alle bygningene og ansvarlig for utarbeidelsen av en helhetlig formingsveileder for leirens fysiske utforming.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Militærleir

Oppdragsgiver
Forsvarsbygg

Kontakt
Arvid R. Ruud

Sted
Rena

År
1993 - 1997

Rena Leir kjennetegnes av utstrakt bruk av tre som viderefører gamle byggetradisjoner i moderne fortolkninger. Samtidig er det benyttet eksponert betong med referanser til bastioner og tunge murer i fortidas forsvarsanlegg. Rena Leir ble tildelt Betongtavlen for fremragende byggekunst i Betong i 1998.

Leiren ble dimensjonert for 800 vernepliktige og 300 befal og åpnet i oktober 1997. Gjennom forsvarets omstilling de senere år har Rena leir blitt hovedsete for Hærens styrker i Sør Norge. I samvirke med øvrige anlegg i Østerdalen Garnison er Rena leir et komplett anlegg for Forsvarets landbaserte virksomhet.

Omstrukturering av forsvaret og utvidelse av leiren

I forbindelse med omstrukturering av forsvaret ble forlegninger, messe, undervisningsbygg, verkstedbygg og haller utvidet og det ble bygget ny sykestue. Telemark bataljon flyttet fra Heistadmoen til Rena og nytt bygg i 2003. Ingeniørregimentet flyttet fra Hvalsmoen ved Hønefoss til Rena og ble en del av utdannings- og kompetansesenteret for Hærens kampvåpen.

Utvidelsen av leiren bygger på arkitektur-, landskaps- og byplanprinsippene i det opprinnelige leirprosjektet, og hadde som mål å videreføre og styrke Rena Leir som en moderne, attraktiv og fremtidsrettet leir for Hæren.

Byplan for leiren

Rena leir ble anlagt som en ”by” der de store anleggene ble innpasset i forhold til landskapets topografi. Mellomliggende skogområder ble bevart og det ble skapt differensierte bygningsstrukturer med plasser og rom for identitet, beskyttelse, seremonier og sosialt liv. Leiren er delt i to platåer med et øvre platå med tunge militære funksjoner og et nedre platå med sosiale og driftstekniske funksjoner. Rena leir er en kompakt leir hvor det har vært lagt vekt på korte avstander for å unngå unødvendig transport. Muligheten for endring og fortetting innenfor denne strukturen har vist seg å fungere godt gjennom to perioder med utvidelser. LPO har også stått for regulering av utvidelse.

LPO har arbeidet videre med deler av leiren frem til 2009.

Undervisningsbygget og paradeplassen
Undervisningsbygget og paradeplassen, 2020
Paradeplassen med Undervisningsbygget i bakkant
Paradeplassen med Undervisningsbygget i bakkant, 2020
Befalsforlegningen, 2020
Idrettshallen
Rena Leir kjennetegnes av utstrakt bruk av tre. Mange av byggene er kledd med ubehandlet trespon.
Ingeniørvåpenet
Ingeniørvåpenet - 20 år etter
Forlegninger, hybler og leiligheter for forsvarets personell.
Forlegninger, hybler og leiligheter for forsvarets personell, 2020
Sykestua
Telemark bataljon - Hovedkvarter, 2020
Hovedgaten Rena leir, 2020